Przedstawiamy kalendarz szkoleniowy w I półroczu 2024

  XVII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych 22-24 maja 2024 r. Bielsko-Biała     Kongres Bezpieczeństwa Biznesu

Czytaj dalej

Wracamy do szkoleń stacjonarnych

  W związku z decyzjami rządu o stopniowym znoszeniu ograniczeń naszych aktywności zawodowych i społecznych, planujemy powrót do naszych szkoleń

Czytaj dalej

Nasze szkolenia w drugiej połowie marca 2020

Szkolenie podstawowe z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych 23-27 marca Rynia Szkolenie z zarządzania kryzysowego i obrony

Czytaj dalej