Kontakt

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

40-127 Katowice
Pl. Grunwaldzki 8/10
tel. +48 32 206 46 00
email: biuro(at)ksoin.pl
NIP: 634-25-59-104
Konto KSOIN: Bank Pekao SA I O/Katowice 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927
 
Biuro Zarządu KSOIN: Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Prezes Zarządu – Tadeusz Koczkowski
tel. 509 442 601
email: tkoczkowski(at)ksoin.pl

Dyrektor Biura - Irena Dudzik
tel. 509 442 602

Dyrektor Regionalny w Warszawie 
insp. Dariusz Deptała
tel. 601 284 209, email: ddeptala(at)ksoin.pl
 a
Z-ca Dyrektora Regionalnego w Warszawie 
kpt. Beata Jachymska
tel. 607 030 091, email: biuro(at)ksoin.pl

Dyrektor Regionalny w Krakowie
płk Kazimierz Ślusarczyk
tel. 692 016 692, email: biuro(at)ksoin.pl

Dyrektor Regionalny w Bydgoszczy
płk Stanisław Wiśniewski
tel. 601 050 294, email: biuro(at)ksoin.pl

Dyrektor Regionalny w Poznaniu
płk Lech Woźniak
tel. 607 366 755, email: biuro(at)ksoin.pl

Przedstawiciel Regionalny w Łodzi
mgr inż. Piotr Gałężewski
tel. 603 927 665, email: biuro(at)ksoin.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości