Władze stowarzyszenia

ZARZĄD

Prezes: Mieczysław Tadeusz KOCZKOWSKI

Wiceprezesi: Elżbieta BIŃCZYK, Edmund LALIK

Sekretarz: Ryszard GÓRECKI

Skarbnik: Zdzisław DUDEK

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Franciszek ZALEWSKI

Zastępca Przewodniczącego: Andrzej CHŁOPECKI

Sekretarz: Katarzyna FURMAN