Szkolenia

Wrzesień 2019

Data Szkolenie
16.09 - 18.09 Inspektor Ochrony Danych – kurs podstawowy z ochrony danych osobowych – RODO - Białka Tatrzańska
Hotel Toporów, Białka Tatrzańska
16.09 - 20.09 Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych - Białka Tatrzańska
Hotel Toporów, Białka Tatrzańska
16.09 - 18.09 Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych - Białka Tatrzańska
Hotel Toporów, Białka Tatrzańska
18.09 - 20.09 Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych - Białka Tatrzańska
Hotel Toporów, Białka Tatrzańska
18.09 - 20.09 Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych osobowych - Białka Tatrzańska
Hotel Toporów, Białka Tatrzańska
18.09 - 20.09 Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA - Białka Tatrzańska
Hotel Toporów, Białka Tatrzańska

Październik 2019

Data Szkolenie
07.10 - 09.10 Inspektor Ochrony Danych – kurs podstawowy z ochrony danych osobowych – RODO - Rynia k. Warszawy
AMW Rewita – Rynia, Białobrzegi mazowieckie
07.10 - 11.10 Kurs dla archiwistów I stopnia - Rynia k. Warszawy
AMW Rewita – Rynia, Białobrzegi mazowieckie
07.10 - 11.10 Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych - Rynia k. Warszawy
AMW Rewita – Rynia, Białobrzegi mazowieckie
07.10 - 09.10 Szkolenie obronne - Rynia k. Warszawy
AMW Rewita – Rynia, Białobrzegi mazowieckie
09.10 - 11.10 Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym nt. szacowania i zarządzania ryzykiem - proces analizy i oceny ryzyka - Rynia k. Warszawy
AMW Rewita – Rynia, Białobrzegi mazowieckie
09.10 - 11.10 Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych - Rynia k. Warszawy
AMW Rewita – Rynia, Białobrzegi mazowieckie
09.10 - 11.10 Warsztaty z archiwizacji dokumentów - Rynia k. Warszawy
AMW Rewita – Rynia, Białobrzegi mazowieckie
09.10 - 11.10 Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych osobowych - Rynia k. Warszawy
AMW Rewita – Rynia, Białobrzegi mazowieckie
09.10 - 11.10 Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów - Rynia k. Warszawy
AMW Rewita – Rynia, Białobrzegi mazowieckie
21.10 - 25.10 Kurs Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych - Bielsko-Biała
Hotel Dębowiec, Bielsko-Biała
21.10 - 23.10 Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych - Bielsko-Biała
Hotel Dębowiec, Bielsko-Biała
21.10 - 23.10 Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej - Bielsko-Biała
Hotel Dębowiec, Bielsko-Biała
23.10 - 25.10 Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych - Bielsko-Biała
Hotel Dębowiec, Bielsko-Biała
23.10 - 25.10 Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych – Szkolenie uzupełniające dla pracowników pionów ochrony - Bielsko-Biała
Hotel Dębowiec, Bielsko-Biała
1 2 3