Szkolenia

Data/Czas Wydarzenie
01/12/2016 - 31/12/2017
Całodniowe
Przygotowanie, opracowanie i wdrożenie procedur tajemnicy przedsiębiorstwa
Polska, Polska
01/12/2016 - 31/12/2017
Całodniowe
Szkolenia prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
Polska, Polska
01/01/2017 - 31/12/2018
Całodniowe
Indywidualne konsultacje i szkolenia zamknięte dla firm i instytucji
Polska, Polska
01/01/2017 - 31/01/2018
Całodniowe
Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego - SWB i PBE
Polska, Polska
01/01/2017 - 31/12/2018
Całodniowe
Szkolenia na zamówienie prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
Polska, Polska
05/07/2017 - 31/12/2018
Całodniowe
Audyt ochrony danych osobowych w instytucji i przedsiębiorstwie
Polska, Polska