Szkolenia

Listopad 2019

Data Szkolenie
18.11 - 22.11 Kurs dla archiwistów I stopnia - Zakopane
Ośrodek Wypoczynkowy Start, Zakopane
18.11 - 20.11 Szkolenie obronne - Zakopane
Ośrodek Wypoczynkowy Start, Zakopane
20.11 - 22.11 Warsztaty z archiwizacji dokumentów - Zakopane
Ośrodek Wypoczynkowy Start, Zakopane
20.11 - 22.11 Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów - Zakopane
Ośrodek Wypoczynkowy Start, Zakopane
20.11 - 22.11 Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA - Zakopane
Ośrodek Wypoczynkowy Start, Zakopane

Grudzień 2019

Data Szkolenie
02.12 - 06.12 Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych - Bukowina Tatrzańska
Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, Bukowina Tatrzańska
02.12 - 06.12 Kurs Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych - Bukowina Tatrzańska
Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, Bukowina Tatrzańska
02.12 - 04.12 Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych - Bukowina Tatrzańska
Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, Bukowina Tatrzańska
02.12 - 04.12 Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej - Bukowina Tatrzańska
Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, Bukowina Tatrzańska
03.12 - 05.12 II Krajowy Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych - Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników Ochrony - Bukowina Tatrzańska
Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, Bukowina Tatrzańska
04.12 - 06.12 Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych - Bukowina Tatrzańska
Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, Bukowina Tatrzańska
04.12 - 06.12 Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych – Szkolenie uzupełniające dla pracowników pionów ochrony - Bukowina Tatrzańska
Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, Bukowina Tatrzańska
04.12 - 06.12 Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych - Bukowina Tatrzańska
Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, Bukowina Tatrzańska
09.12 - 11.12 Inspektor Ochrony Danych – kurs podstawowy z ochrony danych osobowych – RODO - Szczyrk
Hotel Elbrus, Szczyrk
09.12 - 13.12 Kurs dla archiwistów I stopnia - Szczyrk
Hotel Elbrus, Szczyrk
09.12 - 11.12 Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym nt. szacowania i zarządzania ryzykiem - proces analizy i oceny ryzyka - Szczyrk
Hotel Elbrus, Szczyrk
11.12 - 13.12 Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych - Szczyrk
Hotel Elbrus, Szczyrk
11.12 - 13.12 Warsztaty praktyczne z procedur obronnych. Realizacja zadań obronnych przez przedsiębiorców w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii II - Szczyrk
Hotel Elbrus, Szczyrk
11.12 - 13.12 Warsztaty z archiwizacji dokumentów - Szczyrk
Hotel Elbrus, Szczyrk
11.12 - 13.12 Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych osobowych - Szczyrk
Hotel Elbrus, Szczyrk