Szkolenia

Data/Czas Wydarzenie
01/12/2016 - 31/12/2017
Całodniowe
Przygotowanie, opracowanie i wdrożenie procedur tajemnicy przedsiębiorstwa
Polska, Polska
01/12/2016 - 31/12/2017
Całodniowe
Szkolenia prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
Polska, Polska
01/01/2017 - 31/12/2018
Całodniowe
Indywidualne konsultacje i szkolenia zamknięte dla firm i instytucji
Polska, Polska
01/01/2017 - 31/01/2018
Całodniowe
Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego - SWB i PBE
Polska, Polska
01/01/2017 - 31/12/2018
Całodniowe
Szkolenia na zamówienie prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
Polska, Polska
05/07/2017 - 31/12/2018
Całodniowe
Audyt ochrony danych osobowych w instytucji i przedsiębiorstwie
Polska, Polska
16/10/2017 - 18/10/2017
13:00
Kurs podstawowy z ochrony danych osobowych - Zakopane
OKW HYRNY – Zakopane, Zakopane małopolskie
16/10/2017 - 20/10/2017
13:00
Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych - Zakopane
OKW HYRNY – Zakopane, Zakopane małopolskie
16/10/2017 - 18/10/2017
13:00
NOWOŚĆ - Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych - Zakopane
OKW HYRNY – Zakopane, Zakopane małopolskie
18/10/2017 - 20/10/2017
13:00
Warsztaty dla administratorów systemu i IBT, w tym nt. szacowania i zarządzania ryzykiem - proces analizy i oceny ryzyka - Zakopane
OKW HYRNY – Zakopane, Zakopane małopolskie
1 2 3 4 5