Wyróżnienia przyznawane przez KSOIN i SWBN

Pierścień Stulecia Niepodległości RP

Projekt realizowany w ramach Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania prze Polskę Niepodległości. Powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego i stanowi ważny element naszego uczestnictwa w jubileuszu.

Pierścieniem honorowane są osoby, które walczyły o niepodległość naszego państwa i działały na rzecz jego suwerenności, zasłużyły się dla bezpieczeństwa kraju, wniosły istotny wkład dla dobra publicznego, przemian demokratycznych, rozwoju gospodarki oraz wizerunku naszej Ojczyzny na świecie.


Uhonorowane osobistości (wybrani)

Powstańcy Warszawscy

 • ppłk Zbigniew Galperyn
 • gen. Zbigniew Ścibor-Rylski
 • mjr prof. dr hab. Leszek Żukowski

Politycy

 • Adam Abramowicz
 • Barbara Dolniak
 • dr Krzysztof Gawkowski
 • dr Jacek Janiszewski
 • Aleksander Kwaśniewski
 • Janusz Piechociński
 • Jerzy Woźniak
 • Stanisław Wziątek

Działacze państwowi

 • dr Krzysztof Janik
 • mec. Andrzej Lewiński
 • Blanka Rosenstiel
 • dr Jan Sarna

Generałowie

 • generał Mieczysław Bieniek
 • gen. dyw. prof. dr hab. Bogusław Pacek
 • gen. bryg. Paweł Pruszyński
 • gen. bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski
 • gen. bryg. dr Stanisław Woźniak

Sportowcy stulecia

 • Otylia Jędrzejczak
 • Teresa Sukniewicz-Kleiber

Ludzie kultury

 • Beata Burczak-Soliwoda
 • Zbigniew Cierniak
 • Olgierd Łukaszewicz
 • Małgorzata Piechoczek
 • Vincent Severski
 • Dorota Woźniak-Stasikowska

Samorząd gospodarczy

 • Tadeusz Donocik
 • dr Andrzej Malinowski
 • dr Janusz Steinhoff

Przedsiębiorcy

 • Ryszard Brzozowski
 • Stanisław Dąbrowski
 • Beata Drzazga
 • Michał Gawroński
 • Arkadiusz Hołda
 • Barbara Jończyk
 • Krzysztof Pasternak
 • Paweł Pawlak
 • Muhammad Shabbir
 • Paweł Siennicki
 • Piotr Soyka
 • Anna Amanda Rissmann
 • Stanisław Rokicki

Ludzie nauki

 • prof. dr hab. inż Andrzej Dziech
 • dr inż. Waldemar Gajda
 • prof. dr hab. inż. Marek Gzik
 • prof. dr hab. Jan Ilczuk
 • płk prof. dr hab. Ryszard Jakubczak
 • prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Klimek
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Leszek Korzeniowski
 • prof. dr inż. Artur Kozłowski
 • dr Krzysztof Liedel
 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat
 • prof. zw dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski
 • prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz
 • prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka
 • płk prof. dr hab. Bogdan Szulc
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Wróbel
 • prof. nadzw. dr hab. Sławomir Zalewski

Wojsko i służby państwowe

 • dr Stanisław Dyląg
 • ppłk Grzegorz Gdula
 • płk dr Stanisław Małecki
 • Krzysztof Matyjaszczyk
 • płk dr inż. Dobrosław Mąka
 • ppłk Piotr Rancia
 • ppłk Piotr Sokal
 • płk Kazimierz Ślusarczyk
 • płk Lech Woźniak

Pion ochrony

 • Marek Anzel
 • Elżbieta Bińczyk
 • Tadeusz Brol
 • Andrzej Chłopecki
 • Aleksander Odrzywolski

Duchowni

 • bp Rafał Markowski
 • abp Sawa
 • ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
 • ks. gen. Stanisław Rospondek

Instytucje i organizacje

 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Muzeum Wojska Polskiego
 • Sanktuarium Jasna Góra
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Pierścień Patrioty

Unikatowy sygnet stworzony dla honorowania osób zasłużonych dla Ojczyzny. Tym wyjątkowym sygnetem Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego wyróżnia osoby, które w sposób znaczący przyczyniły się do propagowania patriotyzmu, polskości, budowania pozytywnego wizerunku naszej Ojczyzny, mają zasługi na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa kraju oraz wnoszą istotny wkład dla dobra publicznego, rozwoju gospodarki i naszego kraju.


Uhonorowane osobistości (wybrani)

Powstańcy Warszawscy

 • ppłk Zbigniew Galperyn
 • gen. Zbigniew Ścibor-Rylski
 • mjr prof. dr hab. Leszek Żukowski

Politycy

 • Anna Maria Anders
 • prof. Jerzy Buzek
 • Ryszard Kalisz
 • Jan Olbrycht
 • Janusz Piechociński
 • Zbigniew Podraza
 • Stanisław Wziątek

Działacze państwowi

 • Olgierd Dziekoński
 • dr Krzysztof Janik
 • mec. Andrzej Lewiński
 • Beata Oczkowicz
 • dr Janusz Onyszkiewicz
 • dr Jan Sarna
 • prof. Zbigniew Siemiątkowski

Generałowie

 • generał Mieczysław Bieniek
 • gen. bryg. Gromosław Czempiński
 • kadm. Kazimierz Głowacki
 • gen. bryg. Paweł Pruszyński
 • gen. bryg. Adam Rapacki
 • gen. bryg. Stanisław Woźniak

Ludzie kultury

 • Łukasz Goik
 • Katarzyna Haras-Kruczek
 • Liliana Komorowska
 • Wiesław Ochman
 • Małgorzata Piechoczek
 • Jerzy Połomski
 • Vincent Severski

Samorząd gospodarczy

 • dr Andrzej Arendarski
 • dr Andrzej Malinowski
 • dr Janusz Steinhoff
 • Marek Kłoczko
 • Tadeusz Donocik

Przedsiębiorcy

 • Anna Szczęśniak
 • Arkadiusz Hołda
 • Barbara Jończyk
 • Beata Drzazga
 • Ewa Mankiewicz-Cudny
 • Henryk Dąbrowski
 • Jacek Rutkowski
 • Kazimierz Dębowski
 • Krzysztof Mamiński
 • Krzysztof Pasternak
 • Leszek Dziub
 • Muhammad Shabbir
 • Paweł Pawlak
 • Piotr Soyka
 • Robert Olsztyn
 • Ryszard Brzozowski
 • Sławomir Gawiński
 • Władysław Binda

Ludzie nauki

 • prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz
 • prof. dr hab. inż Bogdan Kosowski
 • płk prof. dr hab. Bogdan Szulc
 • prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka
 • prof. dr hab. Jan Ilczuk
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Klimek
 • dr Krzysztof Liedel
 • prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
 • prof. nadzw. dr hab. Sławomir Zalewski

Wojsko i służby państwowe

 • płk Andrzej Jędrzejewski
 • płk Kazimierz Ślusarczyk
 • dr Krzysztof Kwiatkowski
 • ppłk Marek Pawłowski
 • ppłk Piotr Sokal
 • dr Stanisław Dyląg
 • płk dr Stanisław Małecki
 • Witold Stępień

Pion ochrony

 • podins. dr Agata Lasota-Jądrzak
 • sierż. rez. Agnieszka Korybczak-Michoń
 • Aleksander Odrzywolski
 • mjr Andrzej Chłopecki
 • płk Brunon Czabok
 • Elżbieta Bińczyk
 • kmdr por. Marek Anzel
 • ppłk Ryszard Jedlecki
 • płk Zdzisław Skorupski
 • Zenon Wojtanis
 • płk Zdzisław Skorupski

Duchowni

 • abp Leszek Sławoj Głódź

Instytucje i organizacje

 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Muzeum Wojska Polskiego
 • Sanktuarium Jasna Góra
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Lider Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Tytułem tym są honorowani laureaci corocznego konkursu „Lider Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych”, organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Konkurs ma na celu wyróżnienie osób fizycznych i prawnych za osiągnięcia w zakresie ochrony informacji oraz propagowanie wiedzy na ten temat. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani wyjątkową białą bronią – Szablą Oficerską. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez pisemną rekomendację stowarzyszeń, instytucji, organizacji i firm zajmujących się ochroną informacji.

Tradycyjnie ogłoszenie wyników konkursu Lidera odbywa na Kongresie Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych podczas uroczystej Gali.


Uhonorowane osobistości i instytucje

 • Marek Anzel
 • Krzysztof Banaszewski
 • Grzegorz Barski
 • Krzysztof Bielecki
 • Wieńczysław Bielecki
 • Elżbieta Bińczyk
 • Tomasz Borkowski
 • Tadeusz Brol
 • Andrzej Chłopecki
 • Ryszard Ciesielski
 • Stanisław Dąbrowski
 • Dariusz Deptała
 • Kazimierz Dębowski
 • Beata Drzazga
 • Zdzisław Dudek
 • Urbanek Agnieszka Gogól
 • Ryszard Górecki
 • Jan Ilczuk
 • Jacek Janas
 • Maciej Jędrzejewski
 • Wojciech Kniecicki
 • Magdalena Korga
 • Andrzej Krzyżanek
 • Agata Lasota-Jędrzak
 • Wiesław Linowski
 • Zbigniew Maryniak
 • Leszek Maśniak
 • Dobrosława Mąka
 • Dariusz Mikołajczyk – Urząd Miasta Płock
 • Marcin Mistarz
 • Zbigniew Muszyński
 • Aleksander Odrzywolski
 • Wiesław Pernak
 • Janusz Pilszak
 • Jacek Rychlica
 • Olszewski Ryszard Siwoń
 • Zdzisław Skorupski
 • Kazimierz Ślusarczyk
 • Zenon Wojtanis
 • Andrzej Wójcik
 • Dariusz Zabrowarny
 • GTR HOLDING SP. Z O.O.
 • Pion Ochrony Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
 • Pion Ochrony ENERGOBALTIC Sp. z o.o. we Władysławowie
 • Pion Ochrony Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie
 • Pion Ochrony Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pion Ochrony Lotos S.A. w Gdańsku
 • Pion Ochrony PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
 • Pion Ochrony TAURON Wytwarzanie S.A. w Katowicach
 • Pion Ochrony Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
 • Pion Ochrony Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie