Nasze wyróżnienia

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) przyznają szereg wyróżnień, wśród których najważniejsze to Pierścień Stulecia Niepodległości RP oraz Pierścień Patrioty, którymi zostało do tej pory uhonorowanych wiele znakomitych osobistości.

Pierścień Stulecia Niepodległości RP

Projekt realizowany w ramach Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania prze Polskę Niepodległości. Powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego i stanowi ważny element naszego uczestnictwa w jubileuszu.

Pierścieniem honorowane są osoby, które walczyły o niepodległość naszego państwa i działały na rzecz jego suwerenności, zasłużyły się dla bezpieczeństwa kraju, wniosły istotny wkład dla dobra publicznego, przemian demokratycznych, rozwoju gospodarki oraz wizerunku naszej Ojczyzny na świecie.


Uhonorowane osobistości

Powstańcy Warszawscy

 • ppłk Zbigniew Galperyn
 • gen. Zbigniew Ścibor-Rylski
 • mjr prof. dr hab. Leszek Żukowski

Politycy

 • Adam Abramowicz
 • Barbara Dolniak
 • dr Krzysztof Gawkowski
 • dr Jacek Janiszewski
 • Janusz Piechociński
 • Stanisław Wziątek

Działacze państwowi

 • dr Krzysztof Janik
 • mec. Andrzej Lewiński
 • Jadwiga Zakrzewska

Generałowie

 • gen. Mieczysław Bieniek
 • gen. dyw. prof. dr hab. Bogusław Pacek
 • gen. bryg. Paweł Pruszyński

Sportowcy stulecia

 • Otylia Jędrzejczak
 • Teresa Sukniewicz-Kleiber

Ludzie kultury

 • Beata Burczak-Soliwoda
 • Zbigniew Cierniak
 • Dorota Woźniak-Stasikowska

Samorząd gospodarczy

 • Tadeusz Donocik
 • dr Andrzej Malinowski
 • dr Janusz Steinhoff

Przedsiębiorcy

 • Darek Barcikowski
 • Ryszard Brzozowski
 • Stanisław Dąbrowski
 • Beata Drzazga
 • Michał Gawroński
 • Arkadiusz Hołda
 • Barbara Jończyk
 • Paweł Pawlak
 • Anna Amanda Rissmann
 • Stanisław Rokicki
 • Muhammad Shabbir
 • Piotr Soyka

Ludzie nauki

 • prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
 • prof. nadz. dr hab. Jan Klimek
 • prof. nadz. dr hab. inż. Leszek Korzeniowski
 • dr Krzysztof Liedel
 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat
 • płk prof. dr hab. Bogdan Szulc

Wojsko i służby państwowe

 • dr Stanisław Dyląg
 • ppłk Grzegorz Gdula
 • Krzysztof Matyjaszczyk
 • ppłk Piotr Sokal
 • płk Lech Woźniak

Pion ochrony

 • Elżbieta Bińczyk

Duchowni

 • bp Rafał Markowski
 • ks. gen. Stanisław Rospondek
 • ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

Instytucje i organizacje

 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Muzeum Wojska Polskiego
 • Sanktuarium Jasna Góra
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Pierścień Patrioty

Unikatowy sygnet stworzony dla honorowania osób zasłużonych dla Ojczyzny. Tym wyjątkowym sygnetem Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego wyróżnia osoby, które w sposób znaczący przyczyniły się do propagowania patriotyzmu, polskości, budowania pozytywnego wizerunku naszej Ojczyzny, mają zasługi na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa kraju oraz wnoszą istotny wkład dla dobra publicznego, rozwoju gospodarki i naszego kraju.


Uhonorowane osobistości

Powstańcy Warszawscy

 • ppłk Zbigniew Galperyn
 • gen. Zbigniew Ścibor-Rylski
 • mjr prof. dr hab. Leszek Żukowski

Politycy

 • Anna Maria Anders
 • prof. Jerzy Buzek
 • Jan Olbrycht
 • Stanisław Wziątek

Działacze państwowi

 • Olgierd Dziekoński
 • dr Krzysztof Janik
 • mec. Andrzej Lewiński
 • Beata Oczkowicz
 • dr Janusz Onyszkiewicz
 • prof. Zbigniew Siemiąkowski

Generałowie

 • gen. Mieczysław Bieniek
 • kadm. Kazimierz Głowacki
 • gen. bryg. Paweł Pruszyński
 • gen. bryg. Adam Rapacki
 • gen. bryg. Stanisław Woźniak

Ludzie kultury

 • Zbigniew Cierniak
 • Łukasz Goik
 • Wiesław Ochman
 • Małgorzata Piechoczek
 • Jerzy Połomski

Samorząd gospodarczy

 • dr Andrzej Arendarski
 • Tadeusz Donocik
 • Marek Kłoczko
 • dr Andrzej Malinowski
 • dr Janusz Steinhoff

Przedsiębiorcy

 • Ryszard Brzozowski
 • Kazimierz Dębowski
 • Beata Drzazga
 • Sławomir Gawiński
 • Arkadiusz Hołda
 • Barbara Jończyk
 • Krzysztof Mamiński
 • Ewa Mankiewicz-Cudny
 • Robert Olsztyn
 • Paweł Pawlak
 • Jacek Rutkowski
 • Piotr Soyka
 • Anna Szczęśniak

Ludzie nauki

 • prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
 • prof. nadz. dr hab. Jan Klimek
 • dr Krzysztof Liedel
 • prof. nadz. dr hab. Aleksandra Skrabacz
 • prof. nadz. dr hab. Sławomir Zalewski

Wojsko i służby państwowe

 • dr Stanisław Dyląg
 • płk Andrzej Jędrzejewski
 • dr Krzysztof Kwiatkowski
 • płk dr Stanisław Małecki
 • Witold Stępień

Pion ochrony

 • Elżbieta Bińczyk
 • mjr Andrzej Chłopecki
 • płk Brunon Czabok
 • ppłk Ryszard Jedlecki
 • sierż. rez. Agnieszka Korybczak-Michoń
 • Aleksander Odrzywolski
 • Zenon Wojtanis

Duchowni

 • abp Leszek Sławoj Głódź

Instytucje i organizacje

 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Muzeum Wojska Polskiego
 • Sanktuarium Jasna Góra
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Lider Ochrony Informacji Niejawnych – Szabla Oficerska

Tytułem tym są honorwani laureaci corocznego konkursu „Lider Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych”, organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Konkurs ma na celu wyróżnienie osób fizycznych i prawnych za osiągnięcia w zakresie ochrony informacji oraz propagowanie wiedzy na ten temat. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani wyjątkową białą bronią – Szablą Oficerską. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez pisemną rekomendację stowarzyszeń, instytucji, organizacji i firm zajmujących się ochroną informacji.

Tradycyjnie ogłoszenie wyników konkursu Lidera odbywa na Kongresie Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych podczas uroczystej Gali.


Uhonorowane osobistości i instytucje

 • Marek Anzel
 • Krzysztof Banaszewski
 • Grzegorz Barski
 • Krzysztof Bielecki
 • Wieńczysław Bielecki
 • Elżbieta Bińczyk
 • Tomasz Borkowski
 • Tadeusz Brol
 • Andrzej Chłopecki
 • Ryszard Ciesielski
 • Stanisław Dąbrowski
 • Dariusz Deptała
 • Kazimierz Dębowski
 • Beata Drzazga
 • Zdzisław Dudek
 • Urbanek Agnieszka Gogól
 • Ryszard Górecki
 • Jan Ilczuk
 • Jacek Janas
 • Maciej Jędrzejewski
 • Wojciech Kniecicki
 • Magdalena Korga
 • Andrzej Krzyżanek
 • Agata Lasota-Jędrzak
 • Wiesław Linowski
 • Zbigniew Maryniak
 • Leszek Maśniak
 • Dobrosława Mąka
 • Dariusz Mikołajczyk – Urząd Miasta Płock
 • Marcin Mistarz
 • Zbigniew Muszyński
 • Aleksander Odrzywolski
 • Wiesław Pernak
 • Janusz Pilszak
 • Jacek Rychlica
 • Olszewski Ryszard Siwoń
 • Zdzisław Skorupski
 • Kazimierz Ślusarczyk
 • Zenon Wojtanis
 • Andrzej Wójcik
 • Dariusz Zabrowarny
 • GTR HOLDING SP. Z O.O.
 • Pion Ochrony Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
 • Pion Ochrony ENERGOBALTIC Sp. z o.o. we Władysławowie
 • Pion Ochrony Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie
 • Pion Ochrony Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pion Ochrony Lotos S.A. w Gdańsku
 • Pion Ochrony PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
 • Pion Ochrony TAURON Wytwarzanie S.A. w Katowicach
 • Pion Ochrony Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
 • Pion Ochrony Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie