Wyróżnienia przyznawane przez KSOIN i SWBN

Pierścień Stulecia Niepodległości RP

Projekt realizowany w ramach Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania prze Polskę Niepodległości. Powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego i stanowi ważny element naszego uczestnictwa w jubileuszu.

Pierścieniem honorowane są osoby, które walczyły o niepodległość naszego państwa i działały na rzecz jego suwerenności, zasłużyły się dla bezpieczeństwa kraju, wniosły istotny wkład dla dobra publicznego, przemian demokratycznych, rozwoju gospodarki oraz wizerunku naszej Ojczyzny na świecie.


Uhonorowane osobistości

Powstańcy Warszawscy

 • mjr prof. dr hab. Leszek Żukowski
 • ppłk Zbigniew Galperyn
 • gen. Zbigniew Ścibor-Rylski

Politycy

 • Adam Abramowicz
 • Aleksander Kwaśniewski
 • Barbara Dolniak
 • dr Jacek Janiszewski
 • Janusz Piechociński
 • Jerzy Woźniak
 • dr Krzysztof Gawkowski
 • Stanisław Wziątek

Działacze państwowi

 • mec. Andrzej Lewiński
 • Blanka Rosenstiel
 • dr Jan Sarna
 • dr Krzysztof Janik

Generałowie

 • gen. bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski
 • gen. dyw. prof. dr hab. Bogusław Pacek
 • gen. Mieczysław Bieniek
 • gen. bryg. Paweł Pruszyński
 • gen. bryg. dr Stanisław Woźniak

Sportowcy stulecia

 • Otylia Jędrzejczak
 • Teresa Sukniewicz-Kleiber

Ludzie kultury

 • Beata Burczak-Soliwoda
 • Dorota Woźniak-Stasikowska
 • Małgorzata Piechoczek
 • Olgierd Łukaszewicz
 • Vincent Severski
 • Zbigniew Cierniak

Samorząd gospodarczy

 • dr Andrzej Malinowski
 • dr Janusz Steinhoff
 • Tadeusz Donocik

Przedsiębiorcy

 • Anna Amanda Rissmann
 • Arkadiusz Hołda
 • Barbara Jończyk
 • Beata Drzazga
 • Krzysztof Pasternak
 • Michał Gawroński
 • Muhammad Shabbir
 • Paweł Pawlak
 • Paweł Siennicki
 • Piotr Soyka
 • Ryszard Brzozowski
 • Stanisław Dąbrowski
 • Stanisław Rokicki

Ludzie nauki

 • prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat
 • prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz
 • prof. dr hab. inż Andrzej Dziech
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
 • prof. dr inż. Artur Kozłowski
 • płk prof. dr hab. Bogdan Szulc
 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
 • prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka
 • prof. dr hab. Jan Ilczuk
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Klimek
 • dr Krzysztof Liedel
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Leszek Korzeniowski
 • prof. dr hab. inż. Marek Gzik
 • prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
 • płk prof. dr hab. Ryszard Jakubczak
 • prof. nadzw. dr hab. Sławomir Zalewski
 • dr inż. Waldemar Gajda
 • prof. zw dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Wróbel

Wojsko i służby państwowe

 • płk dr inż. Dobrosław Mąka
 • ppłk Grzegorz Gdula
 • płk Kazimierz Ślusarczyk
 • Krzysztof Matyjaszczyk
 • płk Lech Woźniak
 • ppłk Piotr Rancia
 • ppłk Piotr Sokal
 • dr Stanisław Dyląg
 • płk dr Stanisław Małecki

Pion ochrony

 • Aleksander Odrzywolski
 • Andrzej Chłopecki
 • Elżbieta Bińczyk
 • Marek Anzel
 • Tadeusz Brol

Duchowni

 • ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
 • bp Rafał Markowski
 • abp Sawa
 • ks. gen. Stanisław Rospondek

Instytucje i organizacje

 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Muzeum Wojska Polskiego
 • Sanktuarium Jasna Góra
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Pierścień Patrioty

Unikatowy sygnet stworzony dla honorowania osób zasłużonych dla Ojczyzny. Tym wyjątkowym sygnetem Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego wyróżnia osoby, które w sposób znaczący przyczyniły się do propagowania patriotyzmu, polskości, budowania pozytywnego wizerunku naszej Ojczyzny, mają zasługi na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa kraju oraz wnoszą istotny wkład dla dobra publicznego, rozwoju gospodarki i naszego kraju.


Uhonorowane osobistości

Powstańcy Warszawscy

 • ppłk Zbigniew Galperyn
 • gen. Zbigniew Ścibor-Rylski
 • mjr prof. dr hab. Leszek Żukowski

Politycy

 • Anna Maria Anders
 • Jan Olbrycht
 • Janusz Piechociński
 • prof. Jerzy Buzek
 • Ryszard Kalisz
 • Stanisław Wziątek
 • Zbigniew Podraza

Działacze państwowi

 • mec. Andrzej Lewiński
 • Beata Oczkowicz
 • dr Jan Sarna
 • dr Janusz Onyszkiewicz
 • dr Krzysztof Janik
 • Olgierd Dziekoński
 • prof. Zbigniew Siemiąkowski

Generałowie

 • gen. bryg. Adam Rapacki
 • gen. bryg. Gromosław Czempiński
 • kadm. Kazimierz Głowacki
 • gen. Mieczysław Bieniek
 • gen. bryg. Paweł Pruszyński
 • gen. bryg. Stanisław Woźniak

Ludzie kultury

 • Jerzy Połomski
 • Katarzyna Haras-Kruczek
 • Liliana Komorowska
 • Łukasz Goik
 • Małgorzata Piechoczek
 • Vincent Severski
 • Wiesław Ochman

Samorząd gospodarczy

 • dr Andrzej Arendarski
 • dr Andrzej Malinowski
 • dr Janusz Steinhoff
 • Marek Kłoczko
 • Tadeusz Donocik

Przedsiębiorcy

 • Anna Szczęśniak
 • Arkadiusz Hołda
 • Barbara Jończyk
 • Beata Drzazga
 • Ewa Mankiewicz-Cudny
 • Henryk Dąbrowski
 • Jacek Rutkowski
 • Kazimierz Dębowski
 • Krzysztof Mamiński
 • Krzysztof Pasternak
 • Leszek Dziub
 • Muhammad Shabbir
 • Paweł Pawlak
 • Piotr Soyka
 • Robert Olsztyn
 • Ryszard Brzozowski
 • Sławomir Gawiński
 • Władysław Binda

Ludzie nauki

 • prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz
 • prof. dr hab. inż Bogdan Kosowski
 • płk prof. dr hab. Bogdan Szulc
 • prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka
 • prof. dr hab. Jan Ilczuk
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Klimek
 • dr Krzysztof Liedel
 • prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
 • prof. nadzw. dr hab. Sławomir Zalewski

Wojsko i służby państwowe

 • płk Andrzej Jędrzejewski
 • płk Kazimierz Ślusarczyk
 • dr Krzysztof Kwiatkowski
 • ppłk Marek Pawłowski
 • ppłk Piotr Sokal
 • dr Stanisław Dyląg
 • płk dr Stanisław Małecki
 • Witold Stępień

Pion ochrony

 • podins. dr Agata Lasota-Jądrzak
 • sierż. rez. Agnieszka Korybczak-Michoń
 • Aleksander Odrzywolski
 • mjr Andrzej Chłopecki
 • płk Brunon Czabok
 • Elżbieta Bińczyk
 • kmdr por. Marek Anzel
 • ppłk Ryszard Jedlecki
 • płk Zdzisław Skorupski
 • Zenon Wojtanis
 • płk Zdzisław Skorupski

Duchowni

 • abp Leszek Sławoj Głódź

Instytucje i organizacje

 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Muzeum Wojska Polskiego
 • Sanktuarium Jasna Góra
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Lider Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Tytułem tym są honorowani laureaci corocznego konkursu „Lider Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych”, organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Konkurs ma na celu wyróżnienie osób fizycznych i prawnych za osiągnięcia w zakresie ochrony informacji oraz propagowanie wiedzy na ten temat. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani wyjątkową białą bronią – Szablą Oficerską. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez pisemną rekomendację stowarzyszeń, instytucji, organizacji i firm zajmujących się ochroną informacji.

Tradycyjnie ogłoszenie wyników konkursu Lidera odbywa na Kongresie Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych podczas uroczystej Gali.


Uhonorowane osobistości i instytucje

 • Marek Anzel
 • Krzysztof Banaszewski
 • Grzegorz Barski
 • Krzysztof Bielecki
 • Wieńczysław Bielecki
 • Elżbieta Bińczyk
 • Tomasz Borkowski
 • Tadeusz Brol
 • Andrzej Chłopecki
 • Ryszard Ciesielski
 • Stanisław Dąbrowski
 • Dariusz Deptała
 • Kazimierz Dębowski
 • Beata Drzazga
 • Zdzisław Dudek
 • Urbanek Agnieszka Gogól
 • Ryszard Górecki
 • Jan Ilczuk
 • Jacek Janas
 • Maciej Jędrzejewski
 • Wojciech Kniecicki
 • Magdalena Korga
 • Andrzej Krzyżanek
 • Agata Lasota-Jędrzak
 • Wiesław Linowski
 • Zbigniew Maryniak
 • Leszek Maśniak
 • Dobrosława Mąka
 • Dariusz Mikołajczyk – Urząd Miasta Płock
 • Marcin Mistarz
 • Zbigniew Muszyński
 • Aleksander Odrzywolski
 • Wiesław Pernak
 • Janusz Pilszak
 • Jacek Rychlica
 • Olszewski Ryszard Siwoń
 • Zdzisław Skorupski
 • Kazimierz Ślusarczyk
 • Zenon Wojtanis
 • Andrzej Wójcik
 • Dariusz Zabrowarny
 • GTR HOLDING SP. Z O.O.
 • Pion Ochrony Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
 • Pion Ochrony ENERGOBALTIC Sp. z o.o. we Władysławowie
 • Pion Ochrony Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie
 • Pion Ochrony Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pion Ochrony Lotos S.A. w Gdańsku
 • Pion Ochrony PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
 • Pion Ochrony TAURON Wytwarzanie S.A. w Katowicach
 • Pion Ochrony Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
 • Pion Ochrony Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie