Kalendarz szkoleń

luty 2023

Data Szkolenie
01.02 - 28.02 Indywidualne konsultacje i szkolenia zamknięte dla firm i instytucji
01.02 - 28.02 Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego - SWB i PBE
01.02 - 28.02 Przygotowanie, opracowanie i wdrożenie procedur tajemnicy przedsiębiorstwa
01.02 - 28.02 Szkolenia prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
13.02 - 15.02 Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych - online
ONLINE, Szkolenie zdalne
20.02 - 22.02 Inspektor Ochrony Danych – szkolenie podstawowe z ochrony danych osobowych – RODO - ONLINE
ONLINE, Szkolenie zdalne
20.02 - 24.02 Szkolenie podstawowe z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych - online
ONLINE, Szkolenie zdalne
20.02 - 24.02 Szkolenie Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych - Online
ONLINE, Szkolenie zdalne
20.02 - 21.02 Szkolenie z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej - online
ONLINE, Szkolenie zdalne
22.02 - 24.02 Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych – Szkolenie uzupełniające dla pracowników pionów ochrony - Online
ONLINE, Szkolenie zdalne
22.02 - 24.02 Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych - Online
ONLINE, Szkolenie zdalne
27.02 - 03.03 Szkolenie dla archiwistów I stopnia - kurs podstawowy z warsztatami praktycznymi - online
ONLINE, Szkolenie zdalne
27.02 - 01.03 Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem - proces analizy i oceny ryzyka. Dokumentacja bezpieczeństwa TI SWB i PBE - online
ONLINE, Szkolenie zdalne
27.02 - 01.03 Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów - online
ONLINE, Szkolenie zdalne

marzec 2023

Data Szkolenie
01.03 - 31.03 Indywidualne konsultacje i szkolenia zamknięte dla firm i instytucji
01.03 - 31.03 Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego - SWB i PBE
01.03 - 31.03 Przygotowanie, opracowanie i wdrożenie procedur tajemnicy przedsiębiorstwa
01.03 - 31.03 Szkolenia prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
01.03 - 03.03 Szkolenie obronne z warsztatami praktycznymi z procedur obronnych - online
ONLINE, Szkolenie zdalne
01.03 - 03.03 Warsztaty z archiwizacji dokumentów - online
ONLINE, Szkolenie zdalne
1 2 3 4 5 6