Deklaracja członkowska

Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i złożenie jej wraz ze zdjęciem do Biura KSOIN (osobiście, listem, mailem). Informację o przyjęciu na Członka Stowarzyszenia kandydat otrzyma listownie lub mailowo. Decyzja o przyjęciu do stowarzyszenia zostaje podjęta podczas najbliższego zebrania Zarządu Stowarzyszenia (raz na kwartał).


Składka członkowska wynosi 5 zł/miesiąc (60 zł za rok), a wpisowe 50 zł.

Składki należy wpłacać na konto KSOIN: Bank PKO SA I O/Katowice, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927.

Preferujemy wpłaty składek za cały rok lub w okresach półrocznych. Nasi członkowie otrzymują znaczek KSOIN.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA