Deklaracja członkowska

Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i złożenie jej wraz ze zdjęciem do Biura KSOIN (osobiście, listem, mailem).
Informację o przyjęciu na Członka Stowarzyszenia kandydat otrzyma listownie lub mailowo. Decyzja o przyjęciu do stowarzyszenia zostaje podjęta podczas najbliższego zebrania Zarządu Stowarzyszenia (raz na kwartał).

Składka członkowska wynosi 5 zł/miesiąc (60 zł za rok), a wpisowe 50 zł.
Należne składki należy wpłacać na konto KSOIN:
Bank PKO SA I O/Katowice, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927.
(Wpłaty prosimy dokonywać dopiero po otrzymaniu informacji)

 

Preferujemy wpłaty składek za cały rok lub w okresach półrocznych.
Nasi członkowie otrzymują znaczek KSOIN.