Ogłaszamy konkurs “Lider Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych”