Ogłaszamy konkurs „Lider Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych”

Jak co roku, ogłaszamy Konkurs „Lider Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych”.

Konkurs ma na celu wyróżnienie osób fizycznych i prawnych za osiągnięcia w zakresie ochrony informacji oraz propagowanie wiedzy na ten temat. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani wyjątkową białą bronią – Szablą Oficerską. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez pisemną rekomendację stowarzyszeń, instytucji, organizacji i firm zajmujących się ochroną informacji.

Tradycyjnie ogłoszenie wyników konkursu Lidera odbędzie się na Kongresie Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych podczas uroczystej Gali w dniu 11 czerwca 2019 r.  W tym roku spotykamy się  w Hotelu Toporów w Białce Tatrzańskiej.

Osoby, firmy lub instytucje zainteresowane przyznaniem tytułu Lidera proszone są o kontakt z biurem KSOIN i dokonanie zgłoszenia.

https://kongresochronyinformacji.ksoin.pl

Pobierz zaproszenie na XV Kongres

Formularz zgłoszenia do konkursu

Regulamin konkursu