KSOIN sprawuje patronat nad XVIII Turniejem Strzeleckim