Zapraszamy na XII Forum Pełnomocników Ochrony

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na XII Forum, które  adresujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, dyrektorów pionów bezpieczeństwa i kadry kierowniczej przedsiębiorstw, w których przetwarzane są informacje niejawne. Zapraszamy również administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz inne osoby odpowiedzialne w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji. Podczas obrad omówimy między innymi aktualne problemy związane z funkcjonowaniem pionów ochrony, ich roli i zadań w kontekście występujących wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa informacji niejawnych.

Do udziału w Forum zaprosiliśmy uznanych praktyków i wybitnych ekspertów z tematyki ochrony informacji niejawnych.

Już dzisiaj można się zgłaszać poprzez formularz na stronie: www.ksoin.pl/szkolenia/forum-kjo-oraz-poin-bielsko-biala/.

Termin: 6-8 grudnia 2017 r.

Miejsce: Hotel Dębowiec w Bielsku Białej

Udostępnij: