FORUM KJO oraz POIN – Bielsko-Biała

Data/Czas
Date(s) - 06/12/2017 - 08/12/2017
13:00

Lokalizacja
Hotel Dębowiec, Bielsko-Biała


 • Szanowni Państwo!

  To prestiżowe i elitarne Forum adresujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, dyrektorów pionów bezpieczeństwa i kadry kierowniczej przedsiębiorstw, w których przetwarzane są informacje niejawne. Zapraszamy również administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz inne osoby odpowiedzialne w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji.

  Podczas obrad omówimy aktualne problemy związane z funkcjonowaniem pionów ochrony, ich roli i zadań w kontekście występujących wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa informacji niejawnych.

  Już teraz ogłaszamy możliwość ubiegania się o wyjątkowe wyróżnienie „Oskarem ochrony informacji niejawnych” w postaci buzdyganu, którym będziemy honorować zwycięzców podczas uroczystej wieczornej Gali.

  Tematyka Forum:

  1. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa ze strony obcych służb specjalnych.
  2. Rola służb wywiadu i kontrwywiadu na rzecz zapewniania bezpieczeństwa narodowego.
  3. Zadania, współdziałanie i odpowiedzialność osób funkcyjnych (KJO, POIN, IBTI)
  4. Ewoluowanie roli i zadań pionów ochrony informacji niejawnych na przestrzeni lat 1999- 2016. Doświadczenia i uwagi.
  5. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jako instrument państwa do monitorowania właściwego poziomu ochrony informacji niejawnych.
  6. Bezpieczeństwo teleinformatyczne i procedury PBE i SWB skutecznym narzędziem do zabezpieczenia przecieków/utraty informacji niejawnych.
  7. Sprawdzone praktyki i standardy realizacji zadań przez piony ochrony informacji niejawnych w firmach i instytucjach.
  8. Rola i znaczenie ADO i ABI i ich współdziałanie z KJO i POIN.
  9. Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji, w tym wdrożenie i funkcjonowanie ISO 27001.
  10. Monitorowanie bezpieczeństwa informacyjnego w przedsiębiorstwie i instytucji w momencie powstania sytuacji zagrożeń i kryzysu.
  11. Praktyczne uwagi do planowania ochrony informacji niejawnych, w tym również na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
  12. Ochrona informacji niejawnych – rozwiązywanie problemów praktycznych.
  13. Doświadczenia z okresowych przeglądów materiałów niejawnych.
  14. Istota postępowań sprawdzających i kontrolnych – doświadczenia i uwagi.
  15. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem zagrożeń w ochronie informacji.
  16. Cyberprzestępczość i wojna w cyberprzestrzeni a ochrona informacji.
  17. Techniki i technologie zwiększające poziom bezpieczeństwa i ochrony informacji.
  18. Próba oceny i dorobku 6 letniego obowiązywania ustawy. Czas na zmiany?
  19. Debata ekspertów na temat aktualnych i najbliższych realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji niejawnych i innych prawnie chronionych.
  20. Sesja tematyczna z udziałem uczestników Forum na temat praktycznych aspektów funkcjonowania pionów ochrony informacji niejawnych, w tym kancelarii tajnych i niejawnych.
  21. Stworzymy dla wszystkich możliwość anonimowego wypowiedzenia się na tematy dot. ochrony informacji niejawnych w celu zebrania Państwa uwag, zastrzeżeń, propozycji i wniosków.
  22. Opracowany materiał zostanie przekazany kompetentnym i decyzyjnym organom państwa.

  Termin: 6-8 grudnia 2017 r.

  Miejsce: Hotel Dębowiec w Bielsku-Białej (teren ZIAD)

 • Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie do godz. 13.00 (obiad 13.00-14.00), rozpoczęcie Forum pierwszego dnia o godz. 14.00, zakończenie ostatniego dnia ok. godz. 14.00.

  Koszt uczestnictwa w Forum wynosi od osoby:

  – 2100 zł netto +23% VAT – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym (przy zgłoszeniu do 31.10.2017 r.),

  – 1900 zł netto +23% VAT – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (przy zgłoszeniu do 31.10.2017 r.).

  – 2600 zł netto +23% VAT – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym (przy zgłoszeniu od 01.11.2017 r.),

  – 2400 zł netto +23% VAT – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (przy zgłoszeniu od 01.11.2017 r.).

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie.

  Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie wraz ze zgłoszeniem stosownego oświadczenia.

  Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2016 i 2017 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy – 10%. Zniżki nie sumują się.

  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać faksem, mailem lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego na stronie www.ksoin.pl.

  Ilość miejsc w ośrodku jest ograniczona, decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń uczestnictwa.

  Należność za udział w Forum prosimy wpłacać na konto: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na podstawie wystawionej faktury VAT lub faktury proforma przed rozpoczęciem Forum – nie dotyczy sfery budżetowej.

  Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnację należy zgłaszać wyłącznie na adres biuro@ksoin.pl lub faxem 32 206 46 01. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Forum nie zwalnia od zapłaty.

 • Imię i nazwisko uczestnika (wymagane):

  Nazwa Szkolenia (Proszę wpisać nazwę szkolenia):

  Data Szkolenia (Proszę wpisać datę szkolenia):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Firma:

  Dane do faktury (adres, NIP lub adres zamieszkania uczestnika prywatnego):

  Stanowisko:

  Pokój:

  Zniżki:

  Oświadczam, że szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

  Dodatkowe uwagi:

  Dodatkowi uczestnicy: (Proszę oddzielać osoby przecinkami)

  Imię i Nazwisko: Numer telefonu: Adres E-mail: Pokój 1-osobowy: Pokój 2-osobowy:


 • KARTA ZGŁOSZENIA

  ZWOLNIENIE z VAT