Komisja Europejska powołała Europejski Fundusz Obronny

Komisja Europejska powołała Europejski Fundusz Obronny, który ma umożliwić państwom UE wspólne kupowanie wyposażenia i technologii. Będzie zajmował się działaniami w celu zwiększenia efektywności wydatków państw członkowskich Unii Europejskiej na obronność, wzmocnienia bezpieczeństwa obywateli europejskich oraz wspierania rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej bazy przemysłowej. Fundusz będzie także wspierał wspólne badania naukowe w dziedzinie obrony i wspólny rozwój zdolności obronnych.

Przedstawiciel Komisji weźmie udział w Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Zachęcamy do uczestnictwa w Konferencji i wysłuchania wykładu p. Macieja Szymańskiego ne temat „Europejski Fundusz Obronny. Nowa perspektywa dla europejskiego i polskiego przemysłu obronnego”.

O powstaniu Europejskiego Funduszu Obronnego i jak polskie firmy mogą na tym zarobić będzie mówił kmdr dr Bogdan Wójtowicz – b. Stały Przedstawiciel RP w Doradczej Grupie NATO ds. Przemysłu, b. ekspert Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.