Szkolenia KSOIN w II połowie 2020 roku

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00253/2014.

X Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego

19-20 października 2020 r. Rynia k. Warszawy

III Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych

XV Krajowe Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Forum Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych

7-9 grudnia 2020 r. Białka Tatrzańska

Pobierz harmonogram szkoleń w II półroczu 2020

Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

17-21 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy

14-18 września 2020 r. SZKOLENIE ONLINE

28 września-2 października  2020 r. Sopot

12-16 października 2020 r. SZKOLENIE ONLINE

19-23 października 2020 r. Rynia k. Warszawy

2-6 listopada 2020 r. SZKOLENIE ONLINE

16-20 listopada 2020 r. Zakopane

7-11 grudnia 2020 r. Białka Tatrzańska

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

19-21 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy

16-18 września 2020 r. SZKOLENIE ONLINE

30 września-2 października 2020 r. Sopot

14-16 października 2020 r. SZKOLENIE ONLINE

21-23 października 2020 r. Rynia k. Warszawy

4-6 listopada 2020 r. SZKOLENIE ONLINE

18-20 listopada 2020 r. Zakopane

9-11 grudnia 2020 r. Białka Tatrzańska

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych

28-30 października 2020 r. Szczyrk lub SZKOLENIE ONLINE

9-11 grudnia 2020 r. Białka Tatrzańska lub SZKOLENIE ONLINE

Szkolenie Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych prowadzone zgodnie z Krajowymi Standardami Kwalifikacji Zawodowych – kod 242110

17-21 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy lub SZKOLENIE ONLINE

28 września-2 października 2020 r. Sopot lub SZKOLENIE ONLINE

14-18 grudnia 2020 r. Bukowina Tatrzańska lub SZKOLENIE ONLINE

Szkolenie uzupełniające – Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych dla pracowników pionów ochrony

19-21 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy lub SZKOLENIE ONLINE

30 września-2 października 2020 r. Sopot lub SZKOLENIE ONLINE

16-18 grudnia 2020 r. Bukowina Tatrzańska lub SZKOLENIE ONLINE

Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Szacowanie i zarządzania ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka

26-28 października 2020 r. Szczyrk lub SZKOLENIE ONLINE

18-20 listopada 2020 r. Zakopane lub SZKOLENIE ONLINE

7-9 grudnia 2020 r. Białka Tatrzańska lub SZKOLENIE ONLINE

Inspektor Ochrony Danych – Kurs podstawowy z ochrony danych osobowych RODO

17-19 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy

14-16 września 2020 r. SZKOLENIE ONLINE

28-30 września 2020 r. Sopot

12-14 października 2020 r. SZKOLENIE ONLINE

26-28 października 2020 r. Szczyrk

16-18 listopada 2020 r. Zakopane

2-4 listopada 2020 r. SZKOLENIE ONLINE

7-9 grudnia 2020 r. Białka Tatrzańska

14-16 grudnia 2020 r. SZKOLENIE ONLINE

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danychwymagania RODO

19-21 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy

16-18 września 2020 r. SZKOLENIE ONLINE

30 września-2 października 2020 r. Sopot

14-16 października 2020 r. SZKOLENIE ONLINE

28-30 października 2020 r. Szczyrk

4-6 listopada 2020 r. SZKOLENIE ONLINE

18-20 listopada 2020 r. Zakopane

9-11  grudnia 2020 r. Białka Tatrzańska

16-18 grudnia 2020 r. SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA

16-18 listopada 2020 r. Zakopane lub SZKOLENIE ONLINE

Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

21-23 października 2020 r. Rynia k. Warszawy

14-16 grudnia 2020 r. Bukowina Tatrzańska

Szkolenie obronne z warsztatami praktycznymi z procedur obronnych

19-21 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy

28-30 września 2020 r. SZKOLENIE ONLINE

26-28 października 2020 r. Szczyrk

23-25 listopada 2010 r. SZKOLENIE ONLINE

16-18 grudnia 2020 r. Bukowina Tatrzańska

Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych

19-21 października 2020 r. Rynia k. Warszawy

14-16 grudnia 2020 r. Bukowina Tatrzańska

Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów

17-19 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy lub SZKOLENIE ONLINE

19-21 października 2020 r. Rynia k. Warszawy lub SZKOLENIE ONLINE

16-18 grudnia 2020 r. Bukowina Tatrzańska lub SZKOLENIE ONLINE

Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

19-20 października 2020 r. Rynia k. Warszawy

7-8 grudnia 2020 r. Białka Tatrzańska

Kurs archiwistów I stopnia

17-21 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy lub SZKOLENIE ONLINE

26-30 października 2020 r. Szczyrk lub SZKOLENIE ONLINE

14-18 grudnia 2020 r. Bukowina Tatrzańska lub SZKOLENIE ONLINE

Warsztaty z archiwizacji dokumentów

19-21 sierpnia 2020 r. Rynia k. Warszawy lub SZKOLENIE ONLINE

28-30 października 2020 r. Szczyrk lub SZKOLENIE ONLINE

16-18 grudnia 2020 r. Bukowina Tatrzańska lub SZKOLENIE ONLINE

Szkolenia na zamówienie indywidualne prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dla:

  • osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, które organizuje pełnomocnik ochrony,
  • osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego – SWB i PBE

Dokumentacja zostanie opracowana po przeprowadzeniu analizy ryzyka z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla jednostki organizacyjnej, w której maja być przetwarzane informacje niejawne.

Indywidualne szkolenia na zamówienie dla firm i instytucji

Szczegółowa tematyka, termin i czas szkoleń pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną.

Pobierz harmonogram szkoleń w II półroczu 2020