Szkolenia KSOIN w I połowie 2021 roku

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00253/2014.

Pobierz: Zaświadczenie o wpisie KSOIN do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Pobierz: Harmonogram szkoleniowy KSOIN w I połowie 2021 r.

Pobierz: Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (word)

Pobierz: Oświadczenie o zwolnieniu z VAT (word)

Zobacz: Szkolenia w ofercie KSOIN

 

XVI Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych*

14-16 czerwca 2021 r. Bukowina Tatrzańska

 Akademia Patriotyczna z okazji 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi RP

w Roku Konstytucji 3 Maja ustanowionego przez Sejm*

6 maja 2021 r. Warszawa

Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

1-5 lutego 2021 r. online

15-19 lutego 2021 r.  Zakopane

8-12 marca  2021 r. online

22-26 marca 2021 r. Zakopane

12-16 kwietnia 2021 r. online

26-30 kwietnia 2021 r. Sopot

10-14 maja 2021 r. online

24-28 maja 2021 r. Rynia

14-18 czerwca 2021 r. Bukowina Tatrzańska

28 czerwca – 2 lipca 2021 r. online

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

3-5 lutego 2021 r. online

17-19 lutego 2021 r.  Zakopane

10-12 marca  2021 r. online

24-26 marca 2021 r. Zakopane

14-16 kwietnia 2021 r. online

28-30 kwietnia 2021 r. Sopot

12-14 maja 2021 r. online

26-28 maja 2021 r. Rynia

16-18 czerwca 2021 r. Bukowina Tatrzańska

30 czerwca – 2 lipca 2021 r. online

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych

17-19 lutego 2021 r. online lub Zakopane

23-25 czerwca 2021 r. online lub Szczyrk

Szkolenie Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych prowadzone zgodnie z Krajowymi Standardami Kwalifikacji Zawodowych – kod 242110

8-12 lutego 2021 r. online lub Zakopane

19-23 kwietnia 2021 r. online

14-18 czerwca 2021 r. online lub Bukowina Tatrzańska

Szkolenie uzupełniające – Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych dla pracowników pionów ochrony

10-12 lutego 2021 r. online lub Zakopane

21-23 kwietnia 2021 r. online

16-18 czerwca 2021 r. online lub Bukowina Tatrzańska

Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Szacowanie i zarządzania ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka

15-17 lutego 2021 r. online lub Zakopane

26-28 kwietnia 2021 r. online lub Sopot

21-23 czerwca 2021 r. online lub Szczyrk

Inspektor Ochrony Danych. Szkolenie podstawowe z ochrony danych osobowych – RODO. Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności 242111

18-20 stycznia 2021 r. online

15-17 lutego 2021 r. online lub Zakopane

22-24 marca 2021 r. online

19-21 kwietnia 2021 r. online

26-28 kwietnia 2021 r. Sopot

17-19 maja 2021 r. online

21-23 czerwca 2021 r. online lub Szczyrk

 Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danychwymagania RODO

20-22 stycznia 2021 r. online

17-19 lutego 2021 r. online lub Zakopane

24-26 marca 2021 r. online

21-23 kwietnia 2021 r. online

28-30 kwietnia 2021 r. Sopot

19-21 maja 2021 r. online

23-25 czerwca 2021 r. online lub Szczyrk

Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA

28-30 kwietnia 2021 r. online lub Sopot

Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

26-28 kwietnia 2021 r. Sopot

14-16 czerwca 2021 r. Bukowina Tatrzańska

Szkolenie obronne z warsztatami praktycznymi z procedur obronnych

22-24 marca 2021 r. online

14-16 czerwca 2021 r. Bukowina Tatrzańska

Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów

8-10 marca 2021 r. online

16-18 czerwca 2021 r. Bukowina Tatrzańska

Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

22-23 marca 2021 r. online

14-15 czerwca 2021 r. online lub Bukowina Tatrzańska

Kurs archiwistów I stopnia

15-19 lutego 2021 r. online lub Zakopane

19-23 kwietnia 2021 r. online

14-18 czerwca 2021 r. online lub Bukowina Tatrzańska

Warsztaty z archiwizacji dokumentów

17-19 lutego 2021 r. online lub Zakopane

21-23 kwietnia 2021 r. online

16-18 czerwca 2021 r. online lub Bukowina Tatrzańska

Szkolenia na zamówienie indywidualne prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dla:

  • osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, które organizuje pełnomocnik ochrony,
  • osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego – SWB i PBE

Dokumentacja zostanie opracowana po przeprowadzeniu analizy ryzyka z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla jednostki organizacyjnej, w której maja być przetwarzane informacje niejawne.

Indywidualne szkolenia na zamówienie dla firm i instytucji

Szczegółowa tematyka, termin i czas szkoleń pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną.

* Uwarunkowane ograniczeniami pandemii

Pobierz harmonogram szkoleniowy w I półroczu 2021