Przedstawiamy harmonogram szkoleń w II półroczu 2017 r.