Przedstawiamy harmonogram szkoleń w II półroczu 2017 r.

W II półroczu 2017 r. polecamy szczególnej Państwa uwadze wiele nowości szkoleniowych, które wprowadziliśmy do naszego harmonogramu. Zaplanowane zostały także nasze sztandarowe pozycje edukacyjne, a na wszystkie serdecznie Państwa zapraszamy.

Zapraszamy Państwa na szkolenia:

VII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

4-6 października 2017 r. Bielsko-Biała

XII Krajowe Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Forum Pełnomocników Ochrony

6-8 grudnia 2017 r. Bielsko-Biała

Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

21-25 sierpnia 2017 r. Serock

18-22 września 2017 r. Bukowina Tatrzańska

16-20 października 2017 r. Zakopane

20-24 listopada 2017 r. Wisła

11-15 grudnia 2017 r. Szczyrk

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

23-25 sierpnia 2017 r. Serock

20-22 września 2017 r. Bukowina Tatrzańska

18-20 października 2017 r. Zakopane

22-24 listopada 2017 r. Wisła

13-15 grudnia 2017 r. Szczyrk

NOWOŚĆ! Szkolenie uzupełniające dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

23-25 października 2017 r. Szczyrk

29 listopada-1 grudnia 2017 r. Serock

NOWOŚĆ! Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych

15-17 listopada 2017 r. Bukowina Tatrzańska

Nowy zawódSpecjalista Ochrony Informacji Niejawnych prowadzony zgodnie z krajowymi standardami kwalifikacji/kompetencji zawodowych – kod 242110 lub szkolenie uzupełniające – Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych dla pracowników pionów ochrony

25-29 lub 27-29 września 2017 r. Bukowina Tatrzańska

23-27 lub 25-27 października 2017 r. Szczyrk

27 listopada-1 grudnia lub 29 listopada-1 grudnia 2017 r. Serock

Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym nt. szacowania i zarządzania ryzykiem –

proces analizy i oceny ryzyka

23-25 sierpnia 2017 r. Serock

20-22 września 2017 r. Bukowina Tatrzańska

18-20 października 2017 r. Zakopane

22-24 listopada 2017 r. Wisła

13-15 grudnia 2017 r. Szczyrk

Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

21-23 sierpnia 2017 r. Serock

18-20 września 2017 r. Bukowina Tatrzańska

16-18 października 2017 r. Zakopane

20-22 listopada 2017 r. Wisła

11-13 grudnia 2017 r. Szczyrk

Kurs podstawowy z ochrony danych osobowych

21-23 sierpnia 2017 r. Serock

18-20 września 2017 r. Bukowina Tatrzańska

16-18 października 2017 r. Zakopane

20-22 listopada 2017 r. Wisła

11-13 grudnia 2017 r. Szczyrk

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla ADO i ABI

23-25 sierpnia 2017 r. Serock

20-22 września 2017 r. Bukowina Tatrzańska

18-20 października 2017 r. Zakopane

22-24 listopada 2017 r. Wisła

13-15 grudnia 2017 r. Szczyrk

NOWOŚĆ! Szkolenie z zakresu Norm Obronnych dla instalatorów i projektantów oraz administratorów systemów bezpieczeństwa

9-11 października 2017 r. Serock

20-22 listopada 2017 r. Zakopane

Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej – sporządzanie planów

25-27 października 2017 r. Szczyrk

27-29 listopada 2017 r. Serock

Szkolenie archiwistów I stopnia

25-29 września 2017 r. Bukowina Tatrzańska

23-27 października 2017 r. Szczyrk

27 listopada-1 grudnia 2017 r. Serock

Warsztaty z archiwizacji dokumentów

27-29 września 2017 r. Bukowina Tatrzańska

25-27 października 2017 r. Szczyrk

29 listopada-1 grudnia 2017 r. Serock

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – audytor wewnętrzny ISO  27001. Wdrażanie systemu ISO/IEC 27001 w jednostce organizacyjnej

9-11 października 2017 Serock

20-22 listopada 2017 r. Zakopane

NOWOŚĆ! Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów

11-13 października 2017 r. Serock

6-8 grudnia 2017 r. Bielsko-Biała

Szkolenia na zamówienie indywidualne prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dla:

  • osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, które organizuje pełnomocnik ochrony,
  • osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Indywidualne konsultacje i szkolenia na zamówienie dla firm i instytucji

Szczegółowa tematyka, termin i czas szkoleń pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną.

Informacja o ofercie szkoleniowej KSOIN, zakres tematyczny szkoleń, informacje organizacyjne oraz formularze zgłoszenia uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.ksoin.pl.

Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00253/2014.

Pobierz ulotkę informacyjną