Podręcznik Inspektora Ochrony Danych

Przedstawiamy Podręcznik Inspektora Ochrony Danych

pobierz:  Podręcznik Inspektora Ochrony Danych
Wytyczne dla inspektorów ochrony danych w sektorze publicznym i quasi-publicznym dotyczące sposobu zapewnienia zgodności z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
(Rozporządzenie (UE) nr 2016/679)

opracował: Douwe Korff

Materiał pochodzi ze strony https://uodo.gov.pl

Polecamy 3 dniowe szkolenia #KSOIN z tematyki ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych – RODO

Ochrona danych osobowych – RODO

Zapraszamy na szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu Ochrony Danych Osobowych, prowadzone przez ekspertów, praktyków z dużym doświadczeniem.

Inspektor Ochrony Danych. Szkolenie podstawowe z ochrony danych osobowych – RODO

3-dniowe podstawowe szkolenie z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz kandydatów na to stanowisko.
Zapraszamy na intensywne, przekrojowe, pełne praktycznych porad szkolenie dla wszystkich, którzy potrzebują solidnej dawki wiedzy o ochronie danych osobowych, podanej przez eksperta – praktyka, w przystępny sposób.

https://www.ksoin.pl/szkolenia/dane-osobowe-rodo/ochrona-danych-osobowych-inspektor-ochrony-danych-rodo-kurs

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych osobowych

3-dniowe intensywne, przekrojowe i bogate w case study warsztaty dla wszystkich, którzy potrzebują ugruntowania i zaktualizowania wiedzy oraz konkretnego wsparcia i pogłębionej dyskusji na temat praktycznych problemów z zakresu ochrony danych osobowych.

https://www.ksoin.pl/szkolenia/dane-osobowe-rodo/ochrona-danych-osobowych-iod-warsztaty/

Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA

3-dniowe warsztaty poświęcone zasadom przeprowadzenia procesu analizy i oceny ryzyka w zakresie właściwej ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych. W trakcie warsztatów przećwiczone zostanie praktyczne podejście do szacowania ryzyka w rozumieniu RODO z wykorzystaniem Norm ISO.

Audytowanie systemu ochrony danych osobowych pod kątem oceny zgodności przetwarzania danych osobowych u Administratora i wymogów RODO

2-dniowe szkolenie skierowane do administratorów danych osobowych (ADO) oraz Inspektorów Danych Osobowych (IOD) oraz podmiotów prowadzących audyty, a także pracowników pionów kontrolnych.
SZKOLENIE LUB USŁUGA PRZEPROWADZENIA AUDYTU – NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE