Obowiązki administratorów związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Polecamy poradnik UODO „Obowiązki administratorów związane z naruszeniami ochrony danych osobowych”

Spis treści

DEFINICJA I OBOWIĄZKI

 1. Pojęcie naruszenia ochrony danych osobowych. Definicja wraz z przykładami.
 2. Jakie obowiązki w związku z naruszeniami ochrony danych osobowych przewiduje RODO?

2.1. Administrator

2.2. Współadministratorzy

2.3. Podmiot przetwarzający

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA

 1. O jakich naruszeniach trzeba powiadomić Prezesa UODO?
 2. W jaki sposób powiadomić Prezesa UODO o naruszeniu?
 3. Jakie informacje musi zawierać zgłoszenie naruszenia kierowane do Prezesa UODO?
 4. W jakim terminie należy zgłosić naruszenie Prezesowi UODO
 5. Czy dopuszczalne jest przekazywanie informacji o naruszeniu po upływie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia?
 6. Najczęściej popełniane błędy podczas zgłaszania naruszeń

OCENA RYZYKA I DOKUMENTACJA

 1. Jak oceniać ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych na wypadek stwierdzenia naruszenia? 9.1. Wprowadzenie

9.2. Kryteria oceny ryzyka dla osób fizycznych będącego wynikiem naruszenia

9.3. Praktyka organu nadzorczego

 1. Jakie naruszenia należy wpisywać do wewnętrznej ewidencji?
 2. Jakie działania należy podejmować w celu ograniczenia występowania najczęstszych typów naruszeń ochrony danych osobowych?

ZAWIADAMIANIE OSÓB

 1. Kiedy i w jakim celu trzeba zawiadamiać o naruszeniu osoby, których dane dotyczą?

12.1. Kiedy należy dokonać zawiadomienia?

12.2. Jaki jest cel zawiadomienia?

12.3. Kiedy można zrezygnować z zawiadomienia?

 1. Jakie informacje należy przekazać osobom, których dane dotyczą w związku z naruszeniem?
 2. W jaki sposób informować osoby, których dane dotyczą, o naruszeniu?
 3. Najczęściej popełniane błędy podczas zawiadamiania osób

INNE OBOWIĄZKI I PRZEPISY

 1. Czy RODO wymaga podjęcia innych kroków w związku z naruszeniem?
 2. Obowiązki dotyczące naruszeń określone w innych aktach prawnych

17.1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

17.2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

17.3. Rozporządzenie eIDAS – Rozporządzenie (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

17.4. Ustawa z dnia 15 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Pobierz poradnik:

Obowiązki administratorów związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Polecamy 3 dniowe szkolenia #KSOIN z tematyki ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych – RODO

Zapraszamy na szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu Ochrony Danych Osobowych, prowadzone przez ekspertów, praktyków z dużym doświadczeniem.

Inspektor Ochrony Danych. Szkolenie podstawowe z ochrony danych osobowych – RODO

3-dniowe podstawowe szkolenie z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz kandydatów na to stanowisko.
Zapraszamy na intensywne, przekrojowe, pełne praktycznych porad szkolenie dla wszystkich, którzy potrzebują solidnej dawki wiedzy o ochronie danych osobowych, podanej przez eksperta – praktyka, w przystępny sposób.

https://www.ksoin.pl/szkolenia/dane-osobowe-rodo/ochrona-danych-osobowych-inspektor-ochrony-danych-rodo-kurs

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych osobowych

3-dniowe intensywne, przekrojowe i bogate w case study warsztaty dla wszystkich, którzy potrzebują ugruntowania i zaktualizowania wiedzy oraz konkretnego wsparcia i pogłębionej dyskusji na temat praktycznych problemów z zakresu ochrony danych osobowych.

https://www.ksoin.pl/szkolenia/dane-osobowe-rodo/ochrona-danych-osobowych-iod-warsztaty/

Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA

3-dniowe warsztaty poświęcone zasadom przeprowadzenia procesu analizy i oceny ryzyka w zakresie właściwej ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych. W trakcie warsztatów przećwiczone zostanie praktyczne podejście do szacowania ryzyka w rozumieniu RODO z wykorzystaniem Norm ISO.

Audytowanie systemu ochrony danych osobowych pod kątem oceny zgodności przetwarzania danych osobowych u Administratora i wymogów RODO

2-dniowe szkolenie skierowane do administratorów danych osobowych (ADO) oraz Inspektorów Danych Osobowych (IOD) oraz podmiotów prowadzących audyty, a także pracowników pionów kontrolnych.
SZKOLENIE LUB USŁUGA PRZEPROWADZENIA AUDYTU – NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE