Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych osobowych

3-DNIOWE „WARSZTATY Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA PRAKTYKÓW – INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I SPECJALISTÓW DS. OCHRONY DANYCH”

Intensywne, przekrojowe i bogate w case study warsztaty dla wszystkich, którzy potrzebują ugruntowania i zaktualizowania wiedzy oraz konkretnego wsparcia / pogłębionej dyskusji na temat praktycznych problemów z zakresu ochrony danych osobowych.

DLA KOGO?

Warsztaty skierowane są do praktyków – osób zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych, które na co dzień borykają się z różnorodnymi problemami w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych w organizacjach i potrzebują:

 • informacji, jakie zmiany praktyczne dla administratora danych oraz inspektora ochrony danych (wcześniej administratora bezpieczeństwa informacji ABI) niesie ze sobą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO);
 • ugruntowania i zaktualizowania posiadanej wiedzy;
 • praktycznych porad, jak wdrożyć i zaktualizować sprawnie działający system ochrony danych osobowych w organizacji;
 • udoskonalenia praktycznych umiejętności tworzenia i aktualizacji dokumentacji systemu ochrony danych osobowych;
 • wspólnego poszukiwania optymalnych rozwiązań bardziej i mniej zaawansowanych problemów związanych ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych w praktyce (case study) – na bazie doświadczeń trenera i innych uczestników;
 • ciekawej dyskusji i moderowanej wymiany poglądów na tematy związane z ochroną danych osobowych.

Warsztaty prowadzone są przez praktyka, inspektora ochrony danych (wcześniej wieloletniego administratora bezpieczeństwa informacji), osobę prowadzącą wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w dużych i mniejszych organizacjach. Adresowane są w szczególności do osób, które posiadają już pewien stopień wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych (np. uczestników „Kursu podstawowego z ochrony danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych”): Inspektorów Ochrony Danych, Specjalistów ds. ochrony danych osobowych, Administratorów Danych, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Warsztaty są doskonałą okazją do dyskusji, podzielenia się wypracowanymi rozwiązaniami, wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z osobami z branży w celu wzajemnego wspiera się w wykonywaniu zadań z obszaru ochrony danych osobowych.

METODY I ŚRODKI WARSZTATÓW:

 • studia przypadków (case study),
 • praktyczne ćwiczenia,
 • prezentacja multimedialna,
 • dyskusja uczestników, wymiana doświadczeń wynikających z codziennej praktyki związanej z przetwarzaniem danych osobowych.

TEMATYKA WARSZTATÓW

 1. Na czym polega efektywne zarządzanie ochroną danych osobowych w organizacji?
 2. Jak zrozumieć i prawidłowo zdefiniować elementy systemu ochrony danych osobowych:
 3. bezpieczeństwo osobowe,
 4. bezpieczeństwo fizyczne,
 5. organizacja ochrony danych osobowych w organizacji,
 6. bezpieczeństwo teleinformatyczne.
 7. Aktualny stan prawny – krajowe i unijne regulacje w zakresie ochrony danych osobowych. Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych oraz ich praktyczne zastosowanie w organizacji. Przesłanki prawne do przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii.
 8. Analiza decyzji administracyjnych wydanych przez PUODO i ich wpływ na system ochrony danych osobowych. Jak postępować, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną, cywilną i karną?
 9. Omówienie rocznego sprawozdania PUODO w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Zagrożenia dla systemu ochrony danych osobowych. Przykłady incydentów w ochronie danych osobowych. Jakie procedury postępowania należy wdrożyć w przypadku ich wystąpienia, a także kiedy dojdzie do naruszenia praw i wolności osób fizycznych.
 11. Na czym polega monitorowanie systemu ochrony danych osobowych w organizacji? W jaki sposób dokonać weryfikacji poprawności jego funkcjonowania? Audyt – czyli jak przygotować się do oceny zgodności przetwarzania danych osobowych?
 12. Praktyczne ćwiczenia w zakresie przygotowania się do przeprowadzenia kontroli w organizacji w oparciu o listę pytań audytowych.
 13. Jak zrozumieć system ochrony danych osobowych oparty na analizie ryzyka? Analiza ryzyka w oparciu o wybrane procesy, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych w organizacji. Różnica pomiędzy analizą ryzyka a oceną skutków dla ochrony danych?
 14. Udostępnianie danych osobowych i powierzanie przetwarzania danych osobowych (outsourcing) – różnice. Kiedy dochodzi do powierzenia danych osobowych, a kiedy do ich udostępnienia?
 15. Zasady współpracy pomiędzy ADO a Procesorem. Praktyczne wskazówki w zakresie realizacji prawidłowego powierzenia danych osobowych.
 16. Kto ponosi odpowiedzialność za ochronę danych osobowych w organizacji? Zależności pomiędzy Inspektorem Ochrony Danych a Administratorem? Obowiązki i zadania oraz zasady współpracy.
 17. Jak skutecznie szkolić personel w zakresie ochrony danych osobowych? Praktyczne wskazówki i metody przeprowadzania efektywnych szkoleń w organizacji.
 18. Procesy przetwarzania danych osobowych dla różnych branż. Co i jak rejestrujemy w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych i rejestrze kategorii czynności przetwarzania danych?
 19. Klauzula informacyjna adekwatna do procesów przetwarzania danych osobowych. Zgody na przetwarzanie danych osobowych. Kiedy niezbędne jest udzielenie zgody? Przykłady i wzory prawidłowych klauzul informacyjnych oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 20. Opracowanie i wdrożenie dokumentów wewnętrznych związanych z ochroną danych osobowych. Polityka ochrony danych osobowych wraz z załącznikami.
 21. Gdzie szukać pomocy: opinii, interpretacji, wytycznych?

Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat ukończenia warsztatów.

Czas trwania zajęć: 20 godzin.

  Rodzaj szkolenia
  StacjonarneOnline

  Cena: zł netto

  Termin szkolenia
  Zakwaterowanie
  Pokój dwuosobowyPokój jednoosobowy
  Zniżki
  Brak5 %10 %Indywidualna

  5 % - członkowie KSOIN, uczestnicy szkoleń z 2019 i 2020 r.,
  uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach
  organizowanych przez KSOIN.

  10 % - uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych
  szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

  Dane uczestnika

  Dane do faktury
  Firma / InstytucjaOsoba prywatna
  Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z

  klauzulą informacyjną.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą tradycyjną na wskazany adres pocztowy informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń.

  Zapoznaj się z naszą
  Polityką Prywatności.


  dr Agata Lasota – Jądrzak

  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych.

  W 2016 roku, na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie obroniła rozprawę doktorską pt.: „Wpływ jakości informacji na skuteczność funkcjonowania organizacji zhierarchizowanej”. Absolwentka Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku zarządzanie kryzysowe.

  Od blisko 22 lat zawodowo związana z ochroną informacji prawnie chronionych. Od 2006 do 2020 pełniła funkcję Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych, a od 2009 do 2020 stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Od roku 2020 zatrudniona na stanowisku Pełnomocnika Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

  W latach 2013 – 2017 wykładowca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz Zarządzanie. Związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniką Białostocką, Politechniką Poznańską oraz Akademią Biznesu w Dąbrowie Górniczej w zakresie prowadzenia wykładów z tematyki ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych.

  Od 2021 roku podjęła współpracę z Wydziałem Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej.

  Aktywny trener i wdrożeniowiec w obszarze związanym z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

  Autorka wielu publikacji dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych.

   

  Jarosław Wyrwa

  Jarosław Wyrwa

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1996 r.). Pracownik kilku kancelarii prawnych, samodzielny prawnik, praktyk w obsłudze podmiotów gospodarczych, od 2006 roku doradca prawny prowadzący własną Kancelarię Doradztwa Prawnego, współpracownik Kancelarii Porada – Małgorzata Karolczyk-Pundyk w Gliwicach. Prowadził cykliczne szkolenia w zakresie prawa pracy, uczestniczył w rozszerzeniu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i stworzeniu organizacji Zarządzających strefami w RP, opracowywał branżowy program oszczędności budżetowych w ramach działania Agencji Rezerw Materiałowych i SPO, zajmował się opracowaniem i wdrażaniem systemu monitorowania i nadzorowania windykacji należności w oparciu o systemy ISO 9002 i systemy audytów wewnętrznych.

  dr Małgorzata Pundyk-Glet

  Doktor nauk prawnych, ukończone studia na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Kierunku Prawo. Od 11 lat zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i osób fizycznych. Współpracuje z licznymi wydawnictwami oraz jest właścicielem Ogólnopolskiej Szkoły Prawa. Autorka tworzy publikacje w taki sposób, aby w przystępnej formie przekazywać czytelnikom trudne zagadnienia prawne.

  Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz stowarzyszeń, fundacji i związków zawodowych.

  Od 2011 prowadzi szkolenia z zakresu prawa, szczególnie dotyczące zagadnień prawa pracy, prawa cywilnego (umowy handlowe, gwarancja, rękojmia, odszkodowania itp.), postępowania administracyjnego oraz kodeksu spółek handlowych.

  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa. Artykuły publikowała między innymi w miesięczniku „Rejent”, „Budowlani” „Tygodnik Śląsko-Dąbrowski”, „Zmiany” i inne. W latach 2014-2015 prezenter programu „Telewizyjna poradnia prawna”.

  Jako prawnik pomaga klientom pozytywnie załatwić ich sprawy prywatne i zawodowe. Świadczone przez nią usługi są rzetelne i terminowe. Bardzo dużą uwagę przykłada do jakości i dobrego kontaktu z klientami. Przy niej klienci czują się bezpiecznie i komfortowo, ponieważ sprawy ich prowadzone są z należytą dbałością i starannością.

  Podczas szkoleń w przystępny sposób tłumaczy skomplikowane zagadnienia prawne. Posługuje się językiem potocznym przy zachowaniu standardów wynikających z literalnego brzmienia przepisów prawa. Wszystkie zajęcia prowadzi w oparciu o prawdziwe przykłady i doświadczenia zdobyte podczas wieloletniej praktyki zawodowej. Klienci cenią ją za otwartość i kompetentne odpowiedzi na wszystkie pytania.

   

  Prowadzimy szkolenia zdalne lub stacjonarne w zależności od preferencji uczestników.

  Szkolenia online

  Szkolenie online realizowane jest przy pomocy komunikatora (np. skype, Microsoft Teams) oraz materiałów szkoleniowych przesłanych na Państwa pocztę elektroniczną (prezentacje, akty prawne, ćwiczenia, wzory wniosków, rejestrów itp., link do szkolenia). Niektóre materiały na ćwiczenia trzeba samemu wydrukować.

  Rozpoczęcie zajęć online codziennie o godz. 8.30 lub 9.00 ( w zależności od szkolenia). Realizujemy ten sam program, co szkolenia stacjonarnego. Niektóre grupy online i stacjonarne mogą być łączone, przekaz szkolenia online z sali szkoleniowej szkolenia stacjonarnego.

  Certyfikat o ukończeniu kursu/ szkolenia/ warsztatów zostanie wysłany wraz z fakturą na Państwa adresy domowe lub firmowe.

  Ceny szkoleń online

  • 1500 zł netto – szkolenie 5 dniowe
  • 1100 zł netto – szkolenie 3 dniowe
  • 750 zł netto – szkolenie 2 dniowe
  • 560 zł netto – szkolenie 1 dniowe

  Szkolenia stacjonarne

  1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników w pierwszym dniu szkolenia od godz. 12.00.
  2. Obiad od godz. 13.00 do 14.00.
  3. Rozpoczęcie zajęć programowych o godz. 14.00, a zakończenie zajęć ostatniego dnia ok. godz. 14.00.

  Ceny szkoleń stacjonarnych

  1. Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 1700 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 1500 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  2. Kongres Bezpieczeństwa Biznesu – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 1700 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 1500 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  3. Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 2150 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 1990 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  4. Zjazd Pracowników Pionów Ochrony – Forum Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 2150 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 1990 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  5. Szkolenia, kursy i warsztaty – 2 dniowe – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 1500 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 1300 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  6. Szkolenia, kursy i warsztaty – 3 dniowe – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 1990 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 1890 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  7. Kursy 5 dniowe – Kurs Kierowników Kancelarii Tajnych i Niejawnych oraz Kurs Archiwistów – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
   • 2690 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 2490 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
  8. Kursy 5 dniowe / 3 dniowe: Kurs Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych oraz SOIN – Szkolenie uzupełniające dla pracowników pionów ochrony – koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi odpowiednio:
   • 2890 zł / 2250 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
   • 2690 zł / 2050 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie.

  Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

  Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

  Zniżki

  • Członkowie KSOIN – 5%
  • Uczestnicy szkoleń z 2020 i 2021 r. – 5%
  • Uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%
  • Uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%

  Zniżki nie sumują się.

  Przydatne informacje

  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć. Ilość miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje data zgłoszenia.

  Zgłoszeń można dokonywać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer +48 32 206 46 00, pocztą na adres siedziby KSOIN lub wypełniając formularz na stronie www.ksoin.pl.

  Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl lub telefonicznie pod nr +48 32 206 46 00.

  Terminy