Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej – poradnik

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował poradnik o ochronie danych osobowych w kampanii wyborczej.

Komitety wyborcze oraz inne podmioty zaangażowane w kampanię wyborczą muszą przestrzegać nie tylko przepisów szczególnych, bezpośrednio regulujących jej przebieg, ale również przepisów o ochronie danych osobowych. Co to oznacza w praktyce – wyjaśnia najnowszy poradnik przygotowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby wyborów i jakich obowiązków musi dopełnić? Jak prowadzić kompanię wyborczą z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych? Jakie prawa przysługują wyborcom? To tylko niektóre z istotnych zagadnień poruszonych w poradniku „Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej”.

Przygotowany przez UODO poradnik wskazuje więc m.in., jakie są podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych, jak rozumieć pojęcia i definicje zawarte w tym akcie prawnym. Podkreśla, jak ważna jest rola administratora, czyli podmiotu decydującego o celach i sposobach przetwarzania danych, i wskazuje, że na różnych etapach kampanii wyborczej dane przetwarzają różni administratorzy.

W publikacji znalazło się też omówienie takich zagadnień, jak: realizacja obowiązku informacyjnego przez administratorów, prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych, zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie osób o naruszeniu ochrony ich danych czy wyznaczanie inspektora ochrony danych (IOD).

Osobną część poradnika stanowią odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące praktycznych problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby wyborów.

Pobierz poradnik:

Poradnik Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej

Udostępnij: