Kontrowersje dotyczące kserowania dowodów osobistych.