Ochrona danych osobowych w czasie pandemii – raport z badania