XVI Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych – odwołany

Z uwagi na zaplanowane obrady tylko w wersji stacjonarnej oraz uwzględniając obecną sytuację epidemiczną i obowiązujące obostrzenia, Kongres został odwołany.

14-16 czerwca 2021 r.

Grand Stasinda, Bukowina Tatrzańska

Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem w Polsce odbywającym się nieprzerwanie od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

Kongres został wpisany do wydarzeń Wieloletniego Programu „Niepodległa”.

XVI Kongres to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych osobowych oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.

Obrady Kongresu kierujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, ABI/inspektorów, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką.

XVI Kongres będzie miał wyjątkowe znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarczego z uwagi na poniesione straty z powodu pandemii i możliwość zwiększonych zagrożeń konkurencji, wrogich służ specjalnych i wyspecjalizowanych grup przestępczych.

Reportaż TV Silesia z XV Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

 

Zapisy na obrady: https://kongresochronyinformacji.ksoin.pl/rejestracja