Łączymy naukę z wypoczynkiem. Zapraszamy na szkoleniowe lato w Zakopanem

Zapraszamy do Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego „Hyrny” w Zakopanem na wakacyjne szkolenia w dniach
26-30 lipca oraz 16-20 sierpnia.

Będziemy organizowali szkolenia z tematyki: prowadzenia kancelarii tajnej dla kierowników i pracowników KT, ochrony danych osobowych, archiwizacji dokumentacji, Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych.

„Hyrny” mieści się w samym centrum Zakopanego przy ul. Józefa Piłsudskiego 20.

Ochrona danych osobowych – RODO

  • Inspektor Ochrony Danych. Szkolenie podstawowe z ochrony danych osobowych – RODO. Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności 242111 (3 dni, poniedziałek – środa)
  • Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych osobowych (3 dni, środa – piątek)

Ochrona informacji niejawnych

  • Szkolenie podstawowe z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych ( 5 dni, poniedziałek – piątek)

  • Warsztaty doskonalące dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych (3 dni, środa – piątek)

Specjalista ochrony informacji niejawnych – kod zawodu 242110

  • Szkolenie Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych  (5 dni, poniedziałek – piątek)
  • Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych – szkolenie uzupełniające dla pracowników pionów ochrony (3 dni, środa – piątek)

Archiwizacja dokumentów

  • Szkolenie archiwistów I stopnia – kurs podstawowy z warsztatami praktycznymi ( 5 dni, poniedziałek – piątek)
  • Warsztaty z archiwizacji dokumentów (3 dni, środa – piątek)

Kalendarz szkoleń

Szkolenia w ofercie KSOIN