NOWOŚĆ! Szkolenie obronne

DLA KOGO? Osoby zajmujące kierownicze stanowiska, kierownicy podległych im i nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności państwa oraz zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Bezpieczeństwo i obronność państwa – wprowadzenie.
 • System bezpieczeństwa narodowego.
 • NATO i jego rola w systemie bezpieczeństwa państwa.
 • Przygotowanie i gotowość obronna państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego.
 • Stany gotowości obronnej państwa.
 • Warunki i tryb wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa.
 • System stałego dyżuru.
 • Podejmowane przedsięwzięcia w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa.
 • Zadania i obowiązki przedsiębiorców na rzecz obronności państwa.
 • Świadczenia na rzecz obronności państwa (osobiste, rzeczowe, szczególne).
 • Przygotowanie do militaryzacji oraz prowadzenie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.
 • Rozwiązywanie zagadnień cywilno-wojskowych reagowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Przedsiębiorstwa o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.
 • Zakładowe Plany Mobilizacji Gospodarki (PMG-Z), jako część PMG.
 • Projekty nowych regulacji dla przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Więcej o szkoleniu znajduje się pod linkiem https://www.ksoin.pl/szkolenie-obronne/

 

Udostępnij: