Harmonogram szkoleń w I półroczu 2018r.

 

Kongres Bezpieczeństwa Biznesu

26-27 marca 2018 r. Spała

 

XIV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

13-15 czerwca 2018 r. Szczyrk

 

 

Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

29 stycznia-2 lutego 2018 r. Raszyn

26 lutego-2 marca 2018 r. Serock

19-23 marca 2018 r. Bukowina Tatrzańska

23-27 kwietnia 2018 r. Spała

14-18 maja 2018 r. Zakopane

11-15 czerwca 2018 r. Szczyrk

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

31 stycznia-2 lutego 2018 r. Raszyn

28 lutego-2 marca 2018 r. Serock

21-23 marca 2018 r. Bukowina Tatrzańska

25-27 kwietnia 2018 r. Spała

16-18 maja 2018 r. Zakopane

13-15 czerwca 2018 r. Szczyrk

NOWOŚĆ! Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych

26-28 marca 2018 r. Spała

6-8 czerwca 2018 r. Szczyrk

Kurs Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych prowadzony zgodnie z krajowymi standardami kwalifikacji/kompetencji zawodowych – kod 242110 (5-dniowy)

19-23 lutego 2018 r. Serock

9-13 kwietnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

11-15 czerwca 2018 r. Szczyrk

Szkolenie uzupełniające – Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych dla pracowników pionów ochrony (3-dniowe)

21-23 lutego 2018 r. Serock

11-13 kwietnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

13-15 czerwca 2018 r. Szczyrk

Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym nt. szacowania i zarządzania ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka

26-28 lutego 2018 r. Serock

23-25 kwietnia 2018 r. Spała

4-6 czerwca 2018 r. Szczyrk

Szkolenie obronne

11-13 kwietnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

27-29 czerwca 2018 r. Szczyrk

Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

21-23 lutego 2018 r. Serock

9-11 kwietnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

25-27 czerwca 2018 r. Szczyrk

NOWOŚĆ! Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA

14-16 marca 2018 r. Bukowina Tatrzańska

16-18 maja 2018 r. Zakopane

27-29 czerwca 2018 r. Szczyrk

Warsztaty – kryteria i wymagania „RODO”, opracowanie i struktura dokumentacji

26-27 marca 2018 r. Spała

7-8 czerwca 2018 r. Szczyrk

Kurs podstawowy z ochrony danych osobowych (RODO) – dla początkujących

29-31 stycznia 2018 r. Raszyn

19-21 lutego 2018 r. Serock

19-21 marca 2018 r. Bukowina Tatrzańska

23-25 kwietnia 2018 r. Spała

14-16 maja 2018 r. Zakopane

11-13 czerwca 2018 r. Szczyrk

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla ADO i ABI (RODO) – dla zaawansowanych

31 stycznia-2 lutego 2018 r. Raszyn

21-23 lutego 2018 r. Serock

21-23 marca 2018 r. Bukowina Tatrzańska

25-27 kwietnia 2018 r. Spała

16-18 maja 2018 r. Zakopane

13-15 czerwca 2018 r. Szczyrk

Wdrażanie RODO – szkolenie uzupełniające z ochrony danych osobowych

24 stycznia 2018 r. Warszawa

25 stycznia 2018 r. Katowice

 16 lutego 2018 r. Warszawa

 26 lutego 2018 r. Katowice

13 marca 2018 r. Katowice

23 marca 2018 r. Warszawa

16 kwietnia 2018 r. Katowice

20 kwietnia 2018 r. Warszawa

21 maja 2018 r. Warszawa

22 maja 2018 r. Katowice

18 czerwca 2018 r. Warszawa

19 czerwca 2018 r. Katowice

Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej – sporządzanie planów

26-28 marca 2018 r. Spała

27-29 czerwca 2018 r. Szczyrk

NOWOŚĆ! Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów

19-21 marca 2018 r. Bukowina Tatrzańska

25-27 czerwca 2018 r. Szczyrk

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – audytor wewnętrzny ISO 27001. Wdrażanie systemu ISO/IEC 27001 w jednostce organizacyjnej

26-28 marca 2018 r. Spała

4-6 czerwca 2018 r. Szczyrk

Kurs archiwistów I stopnia

26 lutego-2 marca 2018 r. Serock

9-13 kwietnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

25-29 czerwca 2018 r. Szczyrk

Warsztaty z archiwizacji dokumentów

28 lutego-2 marca 2018 r. Serock

11-13 kwietnia 2018 r. Bukowina Tatrzańska

27-29 czerwca 2018 r. Szczyrk

Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00253/2014.

Udostępnij: