Nasze szkolenia w drugiej połowie marca 2020

Szkolenie podstawowe z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

23-27 marca

Rynia

Szkolenie z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

25-26 marca

Rynia

Szkolenie podstawowe z ochrony danych osobowych Inspektor Ochrony Danych

23-25 marca

Rynia

Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych

25-27 marca

Rynia

III Kongres Bezpieczeństwa Biznesu

25-26 marca

Rynia

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych

25-27 marca

Rynia

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

25-27 marca

Rynia

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych

25-27 marca

Rynia

Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

25-27 marca

Rynia