Znamy miejsce i datę II Zjazdu Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych

II Zjazd adresowany jest do kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym: pełnomocników ochrony, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz innych osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych.

Na obrady zapraszamy również aktualnych i byłych oficerów i pracowników ABW i SKW funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji niejawnych.

Z uwagi na rocznicowy charakter II Zjazdu nasze wydarzenie zostało wpisane do narodowych obchodów stulecia niepodległości, a ponadto mamy 20 rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 20 stycznia 1999 r. dostosowującej nasz system ochrony informacji niejawnych do standardów NATO.

W programie obrad Zjazdu uwzględniamy również zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego. Zaprezentujemy także najnowocześniejsze osiągnięcia i przyszłościowe rozwiązania systemowe, organizacyjne i technologiczne służące poprawie bezpieczeństwa informacyjnego firm/instytucji.

 Dodatkowo stwarzamy możliwość uczestnictwa w prowadzonych równolegle wybranych szkoleniach i warsztatach z ochrony informacji niejawnych, zagrożeń terrorystycznych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Zarejestruj się już dzisiaj: https://www.ksoin.pl/szkolenia/pion-ochrony-informacji-niejawnych-krajowy-zjazd-bukowina-tatrzanska/#logo NiepodlwgłaTematyka Zjazdu

 1. 20. lecie ochrony informacji niejawnych w Polsce wg standardów NATO.
 2. Rola wywiadu/kontrwywiadu w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa.
 3. Osoby funkcyjne (KJO, POIN i IBTI) – ich ocena i doświadczenia.
 4. Aktualne zagrożenia pionów ochrony – cyberzagrożenia i inne.
 5. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – wnioski, uwagi i zalecenia.
 6. Bezpieczeństwo teleinformatyczne i procedury PBE i SWB.
 7. Co nowego w regulacji systemu ochrony informacji niejawnych?
 8. Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych w praktyce – jednodniowe warsztaty i ćwiczenia.
 9. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem zagrożeń w ochronie informacji.
 10. Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Jak skutecznie zapewnić ochronę informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych?
 11. Cyberprzestępczość i wojna w cyberprzestrzeni a ochrona informacji.
 12. Nowe narzędzia, techniki i technologie zwiększające poziom bezpieczeństwa i ochrony informacji.
 13. Jawna i niejawna inwigilacja a ochrona informacji.
 14. System Pegasus – fakty i mity a realność zachowania prywatności.
 15. Roczne doświadczenia i uwagi z wdrażania RODO.
 16. Sesja tematyczna dot. 20. lecia funkcjonowania pionów ochrony.
 17. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem zagrożeń w ochronie informacji.
 18. Debata ekspertów na temat aktualnych i najbliższych realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji niejawnych i innych prawnie chronionych.

Termin: 3-5 grudnia 2019 r.

Miejsce: Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, ul. Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska.