II Krajowy Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych – Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników Ochrony – Bukowina Tatrzańska

Termin: 03.12 - 05.12
 

II Zjazd adresowany jest do kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym: pełnomocników ochrony, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz innych osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych.

Na obrady zapraszamy również aktualnych i byłych oficerów i pracowników ABW i SKW funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji niejawnych.

Z uwagi na rocznicowy charakter II Zjazdu nasze wydarzenie zostało wpisane do narodowych obchodów stulecia niepodległości, a ponadto mamy 20 rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 20 stycznia 1999 r. dostosowującej nasz system ochrony informacji niejawnych do standardów NATO.

W programie obrad Zjazdu uwzględniamy również zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego. Zaprezentujemy także najnowocześniejsze osiągnięcia i przyszłościowe rozwiązania systemowe, organizacyjne i technologiczne służące poprawie bezpieczeństwa informacyjnego firm/instytucji.

 Dodatkowo stwarzamy możliwość uczestnictwa w prowadzonych równolegle wybranych szkoleniach i warsztatach z ochrony informacji niejawnych, zagrożeń terrorystycznych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

(-) Tadeusz Koczkowski

Prezes Zarządu

logo NiepodlwgłaTematyka Zjazdu

 1. 20. lecie ochrony informacji niejawnych w Polsce wg standardów NATO.
 2. Rola wywiadu/kontrwywiadu w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa.
 3. Osoby funkcyjne (KJO, POIN i IBTI) – ich ocena i doświadczenia.
 4. Aktualne zagrożenia pionów ochrony – cyberzagrożenia i inne.
 5. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – wnioski, uwagi i zalecenia.
 6. Bezpieczeństwo teleinformatyczne i procedury PBE i SWB.
 7. Co nowego w regulacji systemu ochrony informacji niejawnych?
 8. Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych w praktyce – jednodniowe warsztaty i ćwiczenia.
 9. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem zagrożeń w ochronie informacji.
 10. Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Jak skutecznie zapewnić ochronę informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych?
 11. Cyberprzestępczość i wojna w cyberprzestrzeni a ochrona informacji.
 12. Nowe narzędzia, techniki i technologie zwiększające poziom bezpieczeństwa i ochrony informacji.
 13. Jawna i niejawna inwigilacja a ochrona informacji.
 14. System Pegasus – fakty i mity a realność zachowania prywatności.
 15. Roczne doświadczenia i uwagi z wdrażania RODO.
 16. Sesja tematyczna dot. 20. lecia funkcjonowania pionów ochrony.
 17. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem zagrożeń w ochronie informacji.
 18. Debata ekspertów na temat aktualnych i najbliższych realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji niejawnych i innych prawnie chronionych.

Termin: 3-5 grudnia 2019 r.

Miejsce: Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, ul. Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

 


Szkolenie

Dane uczestnika

Zakwaterowanie / Zniżki
Pokój dwuosobowyPokój jednoosobowy

Cena: zł netto


Brak5 %10 %Indywidualna

5 % - członkowie KSOIN, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r., uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

10 % - uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Dane do faktury
Firma / InstytucjaOsoba prywatna

Oświadczam, że zapoznałem/am się z

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą tradycyjną na wskazany adres pocztowy informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Do udziału w Zjeździe zaprosiliśmy praktyków i ekspertów:

kmdr por. Marek Anzel – Ekspert ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa IT, autor poradników i artykułów w prasie branżowej

Jarosław Bartniczuk – Prezes Zarządu Interquard Sp. z o.o.

generał prof. Mieczysław Bieniek – b. Doradca sejmowej Komisji Obrony Narodowej

Elżbieta Bińczyk – Pełnomocnik ds. OIN

ppłk Aleksandra Karnicka – Radca prawny Biura Prawnego i Kadr ABW

podinsp. dr Agata Lasota-Jądrzak – Naczelnik Wydziału OIN Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

Wiesław Linowski – Ekspert ochrony informacji niejawnych

płk rez. dr inż. Dobrosław Mąka – Specjalista w zakresie analizy zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego i zarządzania ryzykiem

płk Zbigniew Muszyński – oficer cywilnych służb specjalnych, b. dyr. CAT

gen. brygady Paweł Pruszyński – b. Z-ca Szefa ABW, Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

mjr Grzegorz Rawski – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Komendy Głównej Straży Granicznej

płk Dariusz Siwek – b. Dyrektor Delegatury ABW w Katowicach

płk Kazimierz Ślusarczyk – b. Dyrektor Delegatury ABW w Katowicach

prof. dr hab. Sławomir ZalewskiEuropejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

 1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie 03.12.2019 r. do godz. 13.00 (obiad 13.00-14.00), rozpoczęcie Zjazdu o godz. 14.00, zakończenie 05.12.2019 r. ok. godz. 14.00.
 2. Koszt uczestnictwa w Zjeździe wynosi od osoby:
  • 2100 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
  • 1900 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie wraz ze zgłoszeniem stosownego oświadczenia.

 3. Preferencyjne zniżki:
  • członkowie KSOIN - 5%,
  • uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r. - 5%,
  • uczestnictwo 2 osób z jednej firmy - 5%,
  • uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy - 10%.

  Zniżki nie sumują się.

 4. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać faksem, mailem lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego na stronie www.ksoin.pl.
 5. Ilość miejsc w ośrodku jest ograniczona, decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń uczestnictwa.
 6. Należność za udział w Zjeździe prosimy wpłacać na konto: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku: 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na podstawie wystawionej faktury VAT lub faktury proforma przed rozpoczęciem Zjazdu - nie dotyczy sfery budżetowej.
 7. Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnację należy zgłaszać wyłącznie na adres biuro@ksoin.pl lub faxem 32 206 46 01. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Zjazdu nie zwalnia od zapłaty.
 8. Adres ośrodka: Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Grand Stasinda

Centrum Rekreacji i Biznesu