II Krajowy Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych – Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników Ochrony – Bukowina Tatrzańska

Termin: 03.12 - 05.12
 

Szanowni Państwo!

Wydarzenie to adresujemy do kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym: pełnomocników ochrony, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz innych osoby odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych.

Na obrady zapraszamy również aktualnych i byłych oficerów i pracowników ABW i SKW funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji niejawnych.

Nasze wydarzenie zostało wpisane do narodowych obchodów stulecia niepodległości i wieloletniego programu „Niepodległa”. Ponadto obchodzimy w tym roku 20. rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 20 stycznia 1999 r. dostosowującej nasz system ochrony informacji do standardów NATO.

Dodatkowo stwarzamy możliwości brania udziału w dowolnym czasie w prowadzonych szkoleniach i warsztatach z ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

W programie obrad Forum uwzględniamy również zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego.

logo NiepodlwgłaDodatkowo stwarzamy możliwości brania udziału w dowolnym czasie w prowadzonych szkoleniach i warsztatach z ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

W programie obrad Forum uwzględniamy również zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego. W czasie Forum zaprezentujemy jednocześnie najnowocześniejsze osiągnięcia i przyszłościowe rozwiązania systemowe, organizacyjne i technologiczne służące poprawie bezpieczeństwa informacyjnego firm/instytucji.

Tematyka Forum

 1. Stulecie ochrony informacji niejawnych w Polsce.
 2. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa ze strony obcych służb specjalnych.
 3. Rola wywiadu/kontrwywiadu na rzecz zapewniania bezpieczeństwa państwa.
 4. Kierownik jednostki organizacyjnej – doświadczenia dowódców wojskowych i innych KJO – pionierów wdrażania ustawy.
 5. Nowe wyzwania i zagrożenia stojące przed pionami ochrony na miarę aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa.
 6. Proces ewoluowania ustawy, kolejne nowelizacje i dostosowywanie uregulowań prawnych do aktualnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa.
 7. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jako instrument państwa do monitorowania właściwego poziomu ochrony informacji niejawnych.
 8. Bezpieczeństwo teleinformatyczne i procedury PBE i SWB- jednodniowe warsztaty i ćwiczenia.
 9. Postępowania bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego przez pryzmat odwołań, skarg i zażaleń osób fizycznych i prawnych.
 10. Doświadczenia RODO – uwarunkowania dla KJO i POIN.
 11. Jawne i niejawne zdobywanie informacji. Działalność wywiadu gospodarczego.
 12. Praktyczne wskazówki dla podmiotów ubiegających się o ŚBP.
 13. Planowanie ochrony informacji niejawnych, w tym również na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
 14. Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych w praktyce – jednodniowe warsztaty i ćwiczenia.
 15. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem zagrożeń w ochronie informacji.
 16. Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Jak skutecznie zapewnić ochronę informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych?
 17. Cyberprzestępczość i wojna w cyberprzestrzeni a ochrona informacji.
 18. Techniki i technologie zwiększające poziom bezpieczeństwa i ochrony informacji.
 19. Debata ekspertów na temat aktualnych i najbliższych realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji niejawnych i innych prawnie chronionych.

Termin: 3-5 grudnia 2019 r.

Miejsce: Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, ul. Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

 

Szkolenie

Dane uczestnika

Zakwaterowanie / Zniżki
Pokój dwuosobowyPokój jednoosobowy

Cena: zł netto


Brak5 %10 %Indywidualna

5 % - członkowie KSOIN, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r., uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

10 % - uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Dane do faktury
Firma / InstytucjaOsoba prywatna

Oświadczam, że zapoznałem/am się z

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą tradycyjną na wskazany adres pocztowy informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Do udziału w Zjeździe zaprosiliśmy praktyków i ekspertów:

kmdr por. Marek Anzel – Ekspert ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa IT, autor poradników i artykułów w prasie branżowej

generał prof. Mieczysław Bieniek – b. Doradca sejmowej Komisji Obrony Narodowej

płk Tomasz Borkowski – b. Dyrektor  Biura Kolegium ds. Służb Specjalnych

Paweł Chachurski – Pomysłodawca i administrator serwisu iniejawna.pl

płk Brunon Czabok – Ekspert ochrony informacji niejawnych, POIN w ORANGE Polska S.A.

płk Mirosław Dłużniewski – b. Dyrektor Departamentu OIN ABW

prof. dr hab. Stanisław Hoc – pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego i Uczelni Łazarskiego w Warszawie

kpt. Beata Jachymska – b. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Przemysłowego DOIN ABW

ppłk Ryszard Jedlecki – Ekspert ochrony informacji niejawnych

ppłk Aleksandra Karnicka – Radca prawny Biura Prawnego i Kadr ABW

podinsp. dr Agata Lasota-Jądrzak – Naczelnik Wydziału OIN Komendy Miejskiej Policji

Wiesław Linowski – Ekspert ochrony informacji niejawnych

Admirał floty Ryszard Łukasik – b. Dowódca Marynarki Wojennej, b. Zastępca Szefa Biura Narodowego, członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP

płk dr Stanisław Małecki – Dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego Rządowego Centrum Legislacji

gen. brygady Paweł Pruszyński – b. Z-ca Szefa ABW, Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

mjr Grzegorz Rawski – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Komendy Głównej Straży Granicznej

dr Tamara Rud – Polsko-Izraelskie Konsorcjum na rzecz Cyberbezpieczeństwa Polski, Europejski Instytut Cyber Intelligence, biuro KE-LA GROUP w Warszawie

dr Jowita Sobczak – Specjalista ochrony informacji niejawnych, ekspert ds. ochrony danych osobowych

płk Kazimierz Ślusarczyk – b. Dyrektor Delegatury ABW w Katowicach

Piotr Thiem – Ekspert ochrony informacji niejawnych i danych osobowych

płk Krzysztof Wójcicki – b. Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW

prof. dr hab. Sławomir ZalewskiEuropejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Patronat honorowy Prezydenta Miasta Częstochowy

 1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie 12.12.2018 r. do godz. 13.00 (obiad 13.00-14.00), rozpoczęcie Forum o godz. 14.00, zakończenie 14.12.2018 r. ok. godz. 14.00.
 2. Koszt uczestnictwa w Forum wynosi od osoby:
  • 2100 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
  • 1900 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie wraz ze zgłoszeniem stosownego oświadczenia.

 3. Preferencyjne zniżki:
  • członkowie KSOIN - 5%,
  • uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r. - 5%,
  • uczestnictwo 2 osób z jednej firmy - 5%,
  • uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy - 10%.

  Zniżki nie sumują się.

 4. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać faksem, mailem lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego na stronie www.ksoin.pl.
 5. Ilość miejsc w ośrodku jest ograniczona, decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń uczestnictwa.
 6. Należność za udział w Forum prosimy wpłacać na konto: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku: 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na podstawie wystawionej faktury VAT lub faktury proforma przed rozpoczęciem Forum - nie dotyczy sfery budżetowej.
 7. Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnację należy zgłaszać wyłącznie na adres biuro@ksoin.pl lub faxem 32 206 46 01. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Forum nie zwalnia od zapłaty.
 8. Adres ośrodka: Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Grand Stasinda

Centrum Rekreacji i Biznesu