Zapraszamy na EKON 2019

W ramach współpracy z Fundacją EKON zapraszamy na III Międzynarodową Eko-Konferencję EKON 2019 organizowaną w dniach 18-19 października br. w Wadowicach.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania w ramach Konferencji EKON jest koncepcja gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej. Wyczerpanie możliwości dalszego rozszerzania Unii Europejskiej, jak również kontynuacji polityki spójności w dotychczasowym jej kształcie, zmusiło Wspólnotę Europejską do poszukiwania nowych czynników umożliwiających wzrost gospodarczy w długiej perspektywie. Odpowiedzią jest koncepcja realizacji wzrostu gospodarczego na fundamencie działań proekologicznych, zawarta w propozycji budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej. Zgodnie z przedstawionymi założeniami koncepcji, czynnikami rozwoju gospodarczego będą rządziły precyzyjnie ukierunkowany proces innowacji oraz kreacja kredytu. Fundamentem dla podejmowanych działań jest zaś akt wiary, iż nauka zapewni konieczny poziom innowacyjności, dyfuzji rozwiązań oraz zadziała efekt mnożnika.

http://www.fundacja-ekon.pl/pl/plan-konferencji