Założenia strategii cyber…

Założenia strategii cyberbezpieczeństwa dla RP

Ministerstwo Cyfryzacji wydało założenia strategii cyberbezpieczeństwa i zaprasza do udziału w konsultacjach.
Jak czytamy na stronie Ministerstwa:
„Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni określają trzy podstawowe obszary Technika – Procedury – Ludzie.
Analizy stanu aktualnego wskazują, że o ile obszar techniczny jest na zadowalającym poziomie i należy  dbać o jego dalszy rozwój, to pozostałe dwa obszary (Procedury i Ludzie) należy jak najszybciej podnieść na znacznie wyższy poziom organizacyjny. Dlatego też, w prezentowanym dokumencie główny nacisk kładzie się na sferę organizacyjną systemu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zakłada się, że opracowane Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa dla RP, jako dokument kierunkowy, stanowiły będą podstawę do opracowania Strategii Cyberbezpieczeństwa RP, która to będzie dokumentem dokładniej opisującym wszystkie wskazane kierunki działań.”
Udostępnij: