XII Kongres za nami!

W dniach 30 maja – 1 czerwca w piechowickim Hotelu Las odbył się XII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych osobowych organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Jednym z głównych tematów podczas spotkania było szeroko rozumiane bezpieczeństwo związane z ochroną informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych oraz debata ekspercka w zakresie praktycznego funkcjonowania pionów ochrony informacji niejawnych.

Rozwój technologiczny na świecie jest pozytywnym zjawiskiem ze względu na udogodnienie życia codziennego, jednak jaki ma to wpływ na bezpieczeństwo informacji? Na te pytania można było uzyskać odpowiedzi na przygotowanych przez organizatorów wykładach, podczas których istniała możliwość zapoznania się z tematyką bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego, zagrożeniami bezpieczeństwa informacji w nowoczesnym społeczeństwie czy wpływem czynnika ludzkiego na zapewnienie bezpieczeństwa informacji w firmach.

Profesjonaliści z sektora ochrony informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego oraz przedstawiciele branży teleinformatycznej, w toku eksperckich prelekcji dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami Kongresu. Prelegenci poruszyli zagadnienia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, udzielili cennych informacji z obszaru zarządzania kryzysowego oraz omówili wpływ najnowszych technologii na kwestie bezpieczeństwa obywateli i informacji w świecie biznesu.

Podczas XII Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych odbyła się gala wręczenia „Lidera Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych” oraz innych wyróżnień, o których poinformujemy w  oddzielnej wiadomości.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom i gościom oraz zapraszamy na XIII Kongres, już za rok!