Wyjątkowe debaty na Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego