W lutym zapraszamy na szkolenia do Sopotu

Luty w Sopocie.
– Szkolenie podstawowe z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych 17-21 lutego
Szkolenie Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych 17-21 lutego
– Szkolenie podstawowe z ochrony danych osobowych IOD 17-19 lutego
– SOIN – Szkolenie uzupełniające dla pracowników pionów ochrony 19-21 lutego
– Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych 19-21 lutego
– Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych 19-21 lutego

Miejsce szkoleń: AMW Rewita w Sopocie.