Szkolenia w I półroczu 2020 r.

KSOIN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00253/2014.

III Kongres Bezpieczeństwa Biznesu

25-26 marca 2020 r. Rynia k. Warszawy

XVI Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

23-25 czerwca 2020 r. Bukowina Tatrzańska

Szkolenie podstawowe z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

17-21 lutego 2020 r. Sopot

23-27 marca 2020 r. Rynia k. Warszawy

20-24 kwietnia 2020 r. Szczyrk

11-15 maja 2020 r. Zakopane

23-26 czerwca 2020 r. Bukowina Tatrzańska

Warsztaty doskonalące dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

19-21 lutego 2020 r. Sopot

25-27 marca 2020 r. Rynia k. Warszawy

22-24 kwietnia 2020 r. Szczyrk

13-15 maja 2020 r. Zakopane

24-26 czerwca 2020 r. Bukowina Tatrzańska

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych

25-27 marca 2020 r. Rynia k. Warszawy

Nowy zawódSpecjalista Ochrony Informacji Niejawnych prowadzony zgodnie z krajowymi standardami kwalifikacji/kompetencji zawodowych – kod 242110

17-21 lutego 2020 r. Sopot

20-24 kwietnia 2020 r. Zakopane

15-19 czerwca 2020 r. Szczyrk

Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych – szkolenie uzupełniające dla pracowników pionów ochrony

19-21 lutego 2020 r. Sopot

22-24 kwietnia 2020 r. Zakopane

17-19 czerwca 2020 r. Szczyrk

Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka

9-11 marca 2020 r. Zakopane

18-20 maja 2020 r. Sopot

24-26 czerwca 2020 r. Bukowina Tatrzańska

Inspektor Ochrony Danych. Szkolenie podstawowe z ochrony danych osobowych

17-19 lutego 2020 r. Sopot

23-25 marca 2020 r. Rynia k. Warszawy

20-22 kwietnia 2020 r. Szczyrk

11-13 maja 2020 r. Zakopane

15-17 czerwca 2020 r. Szczyrk

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych

19-21 lutego 2020 r. Sopot

25-27 marca 2020 r. Rynia k. Warszawy

22-24 kwietnia 2020 r. Szczyrk

13-15 maja 2020 r. Zakopane

24-26 czerwca 2020 r. Bukowina Tatrzańska

NOWOŚĆ! Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA

11-13 marca 2020 r. Zakopane

20-22 maja 2020 r. Sopot

NOWOŚĆ! Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych

25-27 marca 2020 r. Rynia k. Warszawy

23-25 czerwca 2020 r. Bukowina Tatrzańska

NOWOŚĆ! Szkolenie obronne z warsztatami praktycznymi z procedur obronnych

9-11 marca 2020 r. Zakopane

20-22 kwietnia 2020 r. Zakopane

18-20 maja 2020 r. Sopot

17-19 czerwca 2020 r. Szczyrk

Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów

11-13 marca 2020 r. Zakopane

22-24 kwietnia 2020 r. Zakopane

20-22 maja 2020 r. Sopot

15-17 czerwca 2020 r. Szczyrk

Szkolenie z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

25-26 marca 2020 r. Rynia k. Warszawy

23-24 czerwca 2020 r. Bukowina Tatrzańska

Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

25-27 marca 2020 r. Rynia k. Warszawy

23-25 czerwca 2020 r. Bukowina Tatrzańska

Szkolenie archiwistów I stopnia – kurs podstawowy z warsztatami praktycznymi

9-13 marca 2020 r. Zakopane

20-24 kwietnia 2020 r. Szczyrk

23-26 czerwca 2020 r. Bukowina Tatrzańska

Warsztaty z archiwizacji dokumentów

11-13 marca 2020 r. Zakopane

22-24 kwietnia 2020 r. Szczyrk

24-26 czerwca 2020 r. Bukowina Tatrzańska

Szkolenia na zamówienie indywidualne prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dla:

  • osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, które organizuje pełnomocnik ochrony
  • osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego – SWB i PBE

Dokumentacja zostanie opracowana po przeprowadzeniu analizy ryzyka z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla jednostki organizacyjnej, w której mają być przetwarzane informacje niejawne.

Indywidualne konsultacje i szkolenia na zamówienie

Szczegółowa tematyka, termin i czas szkoleń pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną.

Informacja o ofercie szkoleniowej KSOIN, zakres tematyczny szkoleń, informacje organizacyjne oraz formularze zgłoszenia uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej poszczególnych szkoleń zgodnie z ich tematyką.