Trwa rekrutacja na Studia Podyplomowe Ochrona Informacji Niejawnych i Administracja Bezpieczeństwa Informacji

Serdecznie zapraszamy na XV edycję Studiów Podyplomowych Ochrona Informacji Niejawnych i Administracja Bezpieczeństwa Informacji. Podstawowym celem studiów jest przygotowanie do pełnienia kierowniczych funkcji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych, zgodnie z nowym rozporządzeniem (RODO) stosowanym od 25 maja 2018 r. oraz zapoznanie ze standardami zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz aktami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

REKRUTACJA 2019/2020

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe składają następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia
  2. Dwa zdjęcia (opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
  3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  4. Skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji oraz upoważnieniem Uczelni do wystawienia faktury proforma.

Dokumenty można składać od 15 kwietnia 2019 r. do 20.09.2019 r.

Szczegóły: http://www.psoin.us.edu.pl