Świętujemy Dzień Kobiet i 100-lecie uzyskania praw wyborczych kobiet w Polsce

 

Świętujemy 100-lecie uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych. Drogie nam Panie serdecznie zapraszamy na spotkanie, którym nawiązujemy do oficjalnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i podkreślamy przyznanie kobietom głosu w ważnych sprawach państwowych oraz ich zaangażowanie w prace umożliwiające faktyczne odnowienie państwa polskiego. 

 

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych
oraz Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

Z A P R A S Z A J Ą

Członkinie KSOIN i SWBN

Uczestniczki naszych szkoleń

Pracownice Pionów Ochrony

Członkinie Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu KIG

Członkinie Komisji Bezpieczeństwa Biznesu RIG

na  DZIEŃ KOBIET
w 100-LECIE UZYSKANIA PRZEZ POLKI
PRAW WYBORCZYCH

które odbędzie się w dniu 8 marca 2019 r. o godz. 17.00 w Warszawie

Program spotkania:
17.00 Powitanie gości
17.15 – 18.15 Okolicznościowe tematyczne wystąpienia:
100-lecie polskiej niepodległości
100-lecie uzyskania praw wyborczych
100- lecie ochrony informacji niejawnych
18.15 Uroczyste uhonorowanie „Pierścieniem Patrioty”
i „Pierścieniem Niepodległości”
18.30 – 19.00 Koncert Pieśni Patriotycznych
19.00 Poczęstunek

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 01.03.2019 r.
tel. 32 206 46 00, e-mail: biuro@ksoin.pl, biuro@swbn.pl.

O akceptacji zgłoszenia poinformujemy osobnym mailem.