Przygotowanie organizacji do stosowania rodo.

Ochrona danych w okresie przejściowym i po wejściu przepisów w życie.

Magdalena Korga, współautorka poradnika, będzie prowadziła kurs podstawowy w dniach 16-18 października 2017 r. i warsztaty z ochrony danych osobowych w dniach 18-20 października 2017 r. w Zakopanem.

Opis kursu podstawowego i warsztatów na temat ochrony danych osobowych:

https://www.ksoin.pl/kurs-podstawowy-rodo-ochrona-danych-osobowych/

https://www.ksoin.pl/warsztaty-rodo-ochrona-danych-osobowych-dla-ado-abi/

O poradniku:

W jakim zakresie unijne rodo różni się od obowiązującej w Polsce uodo? Jak opracować i wdrożyć system ochrony danych osobowych w kontekście zbliżających się zmian w prawie? Czy przetwarzanie danych można zlecić podmiotom zewnętrznym?

Książka pomoże przygotować się organizacjom do wdrożenia rodo oraz rozwiązać konkretne problemy związane ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych zarówno w okresie przejściowym, jak i po wejściu nowych przepisów w życie. W publikacji szczegółowo zostały omówione te zmiany, wynikające z rozporządzenia ogólnego, które znacząco wpłyną na dotychczasowy sposób przetwarzania danych osobowych:

  • obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania wewnątrz organizacji,
  • modyfikacja katalogu danych wrażliwych,
  • zmiana statusu ABI,
  • dopuszczalność współadministrowania danymi,
  • zarządzanie incydentami i raportowanie wycieku danych,
  • odpowiedzialność administratora danych i wysokie kary finansowe.

Dzięki książce czytelnik dowie się, w jaki sposób dobierać zabezpieczenia, jakie elementy, zgodnie z rozporządzeniem technicznym, musi zawierać dokumentacja oraz jak te elementy powinny wiązać się z pozostałymi systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Pozna także obowiązki w zakresie ochrony danych w procesach kadrowych i otrzyma wskazówki, jak prowadzić sprawdzenia.

Poradnik ma charakter praktyczny – istotne wnioski autorzy uwypuklają w ramkach „Ważne!”, przedstawiając kluczowe zagadnienia. Udzielają jednocześnie odpowiedzi na pytanie „A co na to rodo?” oraz powołują się na przykłady, które zostały oznaczone hasłem „Z życia wzięte”.

Udostępnij: