Prezes Związku Banków Polskich Pan Krzysztof Pietraszkiewicz zagości na październikowej Konferencji

Prezes Związku Banków Polskich, doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji, artykułów dotyczących sektora bankowego, jego transformacji w Polsce i na świecie. Orędownik działań wspierających rozwój sektora bankowego oraz współdziałania tego sektora z rządem, przedstawicielami polityki i nauki na rzecz unowocześniania i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz krzewienia wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie.

Udostępnij: