PODSUMOWANIE VIII KONFERENCJI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

W dniach 3-5 października odbyła się VIII edycja Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego. Tegoroczne wydarzenie było szczególne ze względu na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wpisanie Konferencji do rządowego programu ,,Niepodległa”.

Podczas obrad uczestnicy wysłuchali wystąpień ekspertów jak i praktyków. Konferencję rozpoczął gen. prof. dr hab. Bogusław Pacek – b. doradca Ministra Obrony Narodowej, który wygłosił ciekawą prelekcję nt.: „Wyzwania i uwarunkowania bezpieczeństwa Europy i świata w XXI wieku”, natomiast kolejny wykład nt. „Wyznaczniki bezpieczeństwa państwa i narodu” omówił płk prof. dr hab. Bogdan Szulc – pracownik naukowo – dydaktyczny w Akademii Sztuki Wojennej.

Wśród prelegentów wystąpili również m. in.: prof. Michał Kleiber – b. minister nauki, Andrzej Lewiński – b. Z-ca GIODO, Jacek Silski – Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Leszek Maśniak – Wiceprzewodniczący Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów i inni. Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Olgierd Łukaszewicz założyciel i prezes Fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej”.

W pierwszym dniu Konferencji odbyła się Debata Ekspertów nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków” moderowana przez b. posła Stanisława Wziątka, natomiast w drugim dniu została przeprowadzona Sesja tematyczna pt. „Wyzwania i zagrożenia cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli” moderowana przez dr Krzysztofa Gawkowskiego – dyrektora Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa. Obie dyskusje stanowiły ważny element Konferencji, zachęcając tym samym uczestników do aktywnego uczestnictwa, wymiany wiedzy i  doświadczeń. Interesujące zagadnienie zaprezentowała Pani Aleksandra Wojtynek – Prezes Zarządu Elduron Sp. z o.o., która omówiła ochronę danych osobowych na podstawie praktycznych rozwiązań firmy Evizone Ltd. Kingston Chambers.  

Podczas wieczorowej Gali wyróżniliśmy wybitne osobowości i instytucje za ich wkład na rzecz bezpieczeństwa narodowego i obronności naszego kraju:

 

LIDEREM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO:

1. Przedsiębiorstwo Badawczo – Produkcyjne AVIOMET Sp. z o. o.

2. Dr inż. Waldemar Gajda – Prezydent Wyższej Szkoły Zarządzania – Szkoła Wyższa

3. Tauron Wydobycie S.A.

 

LIDEREM OCHRONY  INFORMACJI NIEJAWNYCH,

BIZNESOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH:

1. Beata Drzazga – Prezes Zarządu Firmy BetaMed.

2. Leszek Maśniak – Wiceprzewodniczący Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i szef zespołu architektury Ministerstwa.

3. płk Stanisław Dąbrowski – Dyrektor oddziału Głównego Urzędu Miar.

 

Podczas uroczystej Gali uhonorowani także zostali:

PIERŚCIENIAMI PATRIOTY:

1. dr hab. Aleksandra Skrabacz – pracownik – naukowo dydaktyczny w Wojskowej Akademii Technicznej.

2. Andrzej Malinowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

3. płk Krzysztof Radwan – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.

4. kmdr dr Bogdan Wójtowicz – Przedstawiciel RP w Doradczej Grupie NATO ds. Przemysłu.

 

PIERŚCIENIAMI STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI RP:

1. Olgierd Łukaszewicz – wybitny polski aktor teatralny i filmowy, fundator Fundacji ,,My Obywatele UE”.

2. dr hab. inż. Michał Kleiber – b. Prezes i aktualny członek rzeczywisty PAN, ambasador Komisji Europejskiej ds. nowej narracji europejskiej.

3. Andrzej Lewiński – Przewodniczący Komitetu Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego, Z-ca GIODO.

4. prof. dr hab. Bogusław Pacek – były doradca MON oraz były rektor Akademii Obrony Narodowej.

5. dr hab. inż. Aleksander Nawrat – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

6. Stanisław Wziątek – poseł na Sejm, Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej i Komisji Służb Specjalnych.

7. płk prof. dr hab. Bogdan Szulc – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej.

8. Jacek Silski – Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, współzałożyciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

9. dr Krzysztof Gawkowski – Dyrektor Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa.

10. Barbara Jończyk – pomysłodawczyni i założycielka Klubu Integracji Europejskiej, wydawca i redaktor naczelna magazynu ,,przedsiębiorcy@eu”.

11. dr Tamara Rud – Przewodnicząca Polsko – Izraelskiego Konsorcjum ds. Cyberbezpieczeństwa. Prezydent COSMO IQ.

12. Paweł Pawlak – Twórca i Prezes Zarządu Firmy ADIKA Collection.

13. dr hab. inż. Stanisław Trenczek – Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

14. płk Franciszek Krynojewski – Ekspert z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

 

Serdecznie dziękujemy zespołowi ,,Dragon Young” z Klubu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pod kierownictwem artystycznym Beaty Burczak za piękny koncert i duchową ucztę muzyczną przygotowaną specjalnie dla uczestników Konferencji.