Pierwsza oficjalna zapowiedź I Zjazdu i kolejnego XIII Forum. To Wydarzenie przejdzie do historii.

Wydarzenie to adresujemy do kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym: pełnomocników ochrony, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz innych osoby odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych.

Na obrady zapraszamy również aktualnych i byłych oficerów i pracowników ABW i SKW funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji niejawnych.

Z uwagi na rocznicowy charakter I Zjazdu nasze Wydarzenie zostało wpisane do narodowych obchodów stulecia niepodległości, a ponadto będziemy w przededniu 20 rocznicy uchwalenia ustawy z dnia 20 stycznia 1999 r. dostosowującej nasz system ochrony informacji do standardów NATO.

Dla uatrakcyjnienia i wzbogacenia obrad planujemy drugiego dnia zajęcia praktyczne w grupach:

I – kierownicy jednostek organizacyjnych, POIN oraz kadra kierownicza,

II – pracownicy kancelarii tajnych i niejawnych, krajowych i zagranicznych,

III – administratorzy i inspektorzy bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Dodatkowo stwarzamy możliwości brania udziału w dowolnym czasie w prowadzonych szkoleniach i warsztatach z ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

W programie obrad Forum uwzględniamy również zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego.

W czasie Forum zaprezentujemy jednocześnie najnowocześniejsze osiągnięcia i przyszłościowe rozwiązania systemowe, organizacyjne i technologiczne służące poprawie bezpieczeństwa informacyjnego firm/instytucji.

 (-) Tadeusz Koczkowski

Prezes Zarządu