Oferta szkoleniowa KSOIN w II półroczu 2019

Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych

pod numerem ewidencyjnym 2.24/00253/2014.

 

 Pobierz harmonogram szkoleń na II półrocze 2019

 

 

 

 

 

IX Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

9-10 października 2019 r. Rynia k. Warszawy

https://konferencjabezpieczenstwanarodowego.swbn.pl

 

XIV Krajowe Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Forum Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych

3-5 grudnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

https://www.ksoin.pl/szkolenia/pion-ochrony-informacji-niejawnych-krajowy-zjazd-bukowina-tatrzanska

 

Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

16-20 września 2019 r. Białka Tatrzańska

7-11 października 2019 r. Rynia k. Warszawy

4-8 listopada 2019 r. Zakopane

2-6 grudnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

 

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

18-20 września 2019 r. Białka Tatrzańska

9-11 października 2019 r. Rynia k. Warszawy

6-8 listopada 2019 r. Zakopane

4-6 grudnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

 

NOWOŚĆ! Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych

16-18 września 2019 r. Białka Tatrzańska

11-13 grudnia 2019 r. Szczyrk

 

Nowy zawódSpecjalista Ochrony Informacji Niejawnych prowadzony zgodnie z krajowymi standardami kwalifikacji/kompetencji zawodowych – kod 242110

21-25 października 2019 r. Bielsko-Biała

4-8 listopada 2019 r. Zakopane

2-6 grudnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

 

Szkolenie uzupełniające – Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych dla pracowników pionów ochrony

23-25 października 2019 r. Bielsko-Biała

6-8 listopada 2019 r. Zakopane

4-6 grudnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

 

Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym nt. szacowania i zarządzania ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka

9-11 października 2019 r. Rynia k. Warszawy

9-11 grudnia 2019 r. Szczyrk

 

Inspektor Ochrony Danych – Kurs podstawowy z ochrony danych osobowych 

16-18 września 2019 r. Białka Tatrzańska

7-9 października 2019 r. Rynia k. Warszawy

4-6 listopada 2019 r. Zakopane

9-11 grudnia 2019 r. Szczyrk

 

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych

18-20 września 2019 r. Białka Tatrzańska

9-11 października 2019 r. Rynia k. Warszawy

6-8 listopada 2019 r. Zakopane

11-13  grudnia 2019 r. Szczyrk

 

NOWOŚĆ! Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA

18-20 września 2019 r. Białka Tatrzańska

20-22 listopada 2019 r. Zakopane

 

Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

21-23 października 2019 r. Bielsko-Biała

4-6 grudnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

 

NOWOŚĆ! Szkolenie obronne

7-9 października 2019 r. Rynia k. Warszawy

18-20 listopada 2019 r. Zakopane

 

NOWOŚĆ! Warsztaty praktyczne z procedur obronnych Realizacja zadań obronnych przez przedsiębiorców w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii II

23-25 października 2019 r. Bielsko-Biała

11-13 grudnia 2019 r. Szczyrk

 

NOWOŚĆ! Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych

23-25 października 2019 r. Bielsko-Biała

2-4 grudnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

 

NOWOŚĆ! Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów

9-11 października 2019 r. Rynia k. Warszawy

20-22 listopada 2019 r. Zakopane

 

Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

21-23 października 2019 r. Bielsko-Biała

2-4 grudnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

 

Kurs archiwistów I stopnia

7-11 października 2019 r. Rynia k. Warszawy

18-22 listopada 2019 r. Zakopane

9-13 grudnia 2019 r. Szczyrk

 

Warsztaty z archiwizacji dokumentów

9-11 października 2019 r. Rynia k. Warszawy

20-22 listopada 2019 r. Zakopane

11-13 grudnia 2019 r. Szczyrk

 

Szkolenia na zamówienie indywidualne prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dla:

  • osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, które organizuje pełnomocnik ochrony,
  • osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego – SWB i PBE

Dokumentacja zostanie opracowana po przeprowadzeniu analizy ryzyka z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla jednostki organizacyjnej, w której maja być przetwarzane informacje niejawne.

 

Indywidualne konsultacje i szkolenia na zamówienie dla firm i instytucji

Szczegółowa tematyka, termin i czas szkoleń pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną.

 

Zakres tematyczny szkoleń, informacje organizacyjne oraz formularze zgłoszenia uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.ksoin.pl pod wybranym szkoleniem.