Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu w 2016 roku

Właśnie ukazał się raport o stanie bezpieczeństwa polskiej części Internetu.

Raport przedstawia zagrożenia i ataki w skali globalnej oraz te, które bezpośrednio dotykają naszego kraju. W części raportu skupiającej się na polskim fragmencie Internetu szczegółowo opisano najważniejsze rodziny złośliwego oprogramowania atakującego użytkowników w Polsce, czyli m.in. ISFB, Nymaim i GMBot. Stosunkowo dużo miejsca poświęcono na ransomware, który niestety w 2016 roku był dużym problemem tak w Polsce, jak i na świecie.

Zapraszamy do lektury raportu.

O cyberzagrożeniach będziemy mówili również podczas Kongresu ochrony informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, który odbędzie się w dniach 29-31 maja 2017 r. w Serocku.

Udostępnij: