XIII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych – Zagrożenia terrorystyczne i cyberzagrożenia – Serock

Data/Czas
Date(s) - 29/05/2017 - 31/05/2017
13:00

Lokalizacja
GREEN PARK CONFERENCE CENTRE - Serock


 • XIII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych,
  Biznesowych i Danych Osobowych

  Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem w Polsce odbywającym się nieprzerwanie od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli. XIII Kongres to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.

  Obrady Kongresu kierujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, administratorów danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką.

  W związku z reformą europejskiego prawa ochrony danych osobowych, nadamy wyjątkowego znaczenia nowym unijnym regulacjom prawnym i przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach i urzędach.

  Już dziś przygotujmy się na nadchodzące zmiany!

  Tematyka Kongresu

  Bezpieczeństwo informacyjne w systemie bezpieczeństwa narodowego RP

  • Systemy bezpieczeństwa narodowego, a ochrona informacji niejawnych.
  • Zagrożenia wywiadowcze – kulisy działalności wywiadu gospodarczego.
  • Współczesne państwo i jego tajemnice.
  • Agentura wpływu – mit, czy rzeczywistość?
  • NIK o bezpieczeństwie informacji w kontekście kontroli ochrony danych.

  Aktualne problemy ochrony informacji niejawnych. Funkcjonowanie pionów ochrony informacji

  • Czy mamy nowoczesny system ochrony informacji niejawnych?
  • Kierownik jednostki organizacyjnej na nowe czasy, wyzwania i zagrożenia.
  • Rola i zadania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych (POIN) oraz Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych (SOIN) w trwającej IV rewolucji przemysłowej.
  • Problemy i sprawdzone rozwiązania obiegu dokumentów niejawnych.
  • Kancelarie tajne – praktyczne uwagi ich funkcjonowania.
  • Kulisy, mity i prawdy uzyskiwania Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego (ŚBP).
  • Ochrona informacji niejawnych w wymianie międzynarodowej.
  • Organizacja i przeprowadzanie wewnętrznych kontroli stanu ochrony informacji niejawnych.
  • Innowacyjność ochrony informacji niejawnych.

  Europejska i krajowa reforma prawa ochrony danych osobowych

  • Dorobek 20-lecia obowiązywania prawa ochrony danych osobowych w Polsce.
  • Jakie będą nowe standardy ochrony danych osobowych?
  • Jaka będzie skuteczność systemu ochrony danych osobowych?
  • Z praktyki zespołu audytorów – ochrona danych osobowych dziś i po rozpoczęciu obowiązywania Rozporządzenia unijnego.
  • Nowe wymagania stawiane przed inspektorami ochrony danych.
  • Obowiązki oraz uprawnienia inspektora danych osobowych na gruncie nowych przepisów RODO.
  • Czy dzisiejszy ABI, to jutrzejszy inspektor ochrony danych?
  • Jak nowe unijne prawo wpłynie i wpływa już na wykonywanie funkcji ABI?
  • Przewidywane relacje/współpraca inspektora ochrony danych z administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym, a także organem nadzorczym.
  • Pracodawca w przededniu reformy prawa ochrony danych osobowych.

  Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych

  • Standardy w systemach bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  • Uruchomienie systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.
  • Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa (SWB) oraz Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) – praktyczne porady opracowania dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  • Akredytacja bezpieczeństwa teleinformatycznego – zasadnicze zmiany wprowadzone w 2016 roku.

  Ochrona informacji prawnie chronionych

  • Bezpieczeństwo informacji w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym opartym na wiedzy, wzrost czy spadek zagrożeń i dlaczego?
  • Tajemnica przedsiębiorstwa, handlowa i giełdowa – filary bezpieczeństwa biznesowego i rozwoju gospodarczego kraju.
  • Ochrona informacji i danych osobowych w umowach z kontrahentami – zabezpieczenia prawne i organizacyjne.
  • Kto tak naprawdę dba i chroni informacje biznesowe?
  • Jaki jest stan wiedzy prezesów i dyrektorów o ochronie informacji?
  • Kto i kiedy wdraża tajemnicę przedsiębiorstwa – jakie zyski, a jakie straty?
  • Czy ochrona informacji to tylko koszty, czy też zaplanowana inwestycja?

  Nowoczesne techniki i technologie bezpieczeństwa informacyjnego

  • Ranga i znaczenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001).
  • Integracja systemów zabezpieczenia technicznego, elektronicznego i organizacyjnego – fundament budowy innowacyjnego systemu bezpieczeństwa.
  • Efektywność i zagrożenia procesu przetwarzania informacji – sprawdzone techniki zarządzania obiegiem informacji prawnie chronionych.
  • Nowe zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego – kradzież tożsamości, Internet rzeczy, bezpieczeństwo urządzeń mobilnych.
  • Zabezpieczeń pomieszczeń przed podsłuchem i elektromagnetycznym ulotem informacji.
  • Pokaz i prezentacja urządzeń i rozwiązań organizacyjnych dla zapewnienia bezpiecznego poziomu ochrony informacji i danych osobowych.

  Zagrożenia terrorystyczne i cyberzagrożenia

  • Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022 – główne założenia i cele.
  • Procedura uzgadniania planu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym – ogólne założenia i praktyczne uwagi.

  Plan panelowy Kongresu

  Zapowiedź Kongresu

  Atrakcją drugiego dnia Kongresu będzie zwiedzanie w czasie wolnym Twierdzy Modlin.

  Nominacje do „Pierścienia Patrioty”.

 • PATRONAT:

  WSPARCIE:

 • Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie

  przyjazd w pierwszym dniu od godz. 12.00, o godz. 13.00 obiad, rozpoczęcie zajęć programowych o godz.14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim ok. godz. 14.00.

  Koszt uczestnictwa:

  wynosi od osoby: – 2100 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub – 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie. Wyjątek stanowi szkolenie jednodniowe, które jest bez noclegu. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

  Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2016 i 2017 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

  Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

  Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

  Miejsce Kongresu:

  GREEN PARK CONFERENCE CENTRE

  ul. Wyzwolenia 63

  05-140 Serock

  Dojazd komunikacją publiczną: z Warszawy z Dworca Zachodniego (dworzec PKS) – autobusem w kierunku: Pułtusk, Ciechanów, Ostrołęka, Popowo. Najbliższy przystanek „przy rondzie” – ok. 1200 m od obiektu.

 • Imię i nazwisko uczestnika (wymagane):

  Nazwa Szkolenia (Proszę wpisać nazwę szkolenia):

  Data Szkolenia (Proszę wpisać datę szkolenia):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Firma:

  Dane do faktury (adres, NIP lub adres zamieszkania uczestnika prywatnego):

  Stanowisko:

  Pokój:

  Zniżki:

  Oświadczam, że szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

  Dodatkowe uwagi:

  Dodatkowi uczestnicy: (Proszę oddzielać osoby przecinkami)

  Imię i Nazwisko: Numer telefonu: Adres E-mail: Pokój 1-osobowy: Pokój 2-osobowy:


 • Plan panelowy Kongresu
  Karta zgłoszenia