XIII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych – Zagrożenia terrorystyczne i cyberzagrożenia – Serock

Data/Czas
Date(s) - 29/05/2017 - 31/05/2017
13:00

Lokalizacja
GREEN PARK CONFERENCE CENTRE - Serock


 • XIII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych,
  Biznesowych i Danych Osobowych

  Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem w Polsce odbywającym się nieprzerwanie od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli. XIII Kongres to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.

  Obrady Kongresu kierujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, administratorów danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką.

  W związku z reformą europejskiego prawa ochrony danych osobowych, nadamy wyjątkowego znaczenia nowym unijnym regulacjom prawnym i przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach i urzędach.

  Już dziś przygotujmy się na nadchodzące zmiany!

  Tematyka Kongresu

  Bezpieczeństwo informacyjne w systemie bezpieczeństwa narodowego RP

  • Systemy bezpieczeństwa narodowego, a ochrona informacji niejawnych.
  • Zagrożenia wywiadowcze – kulisy działalności wywiadu gospodarczego.
  • Współczesne państwo i jego tajemnice.
  • Agentura wpływu – mit, czy rzeczywistość?
  • NIK o bezpieczeństwie informacji w kontekście kontroli ochrony danych.

  Aktualne problemy ochrony informacji niejawnych. Funkcjonowanie pionów ochrony informacji

  • Czy mamy nowoczesny system ochrony informacji niejawnych?
  • Kierownik jednostki organizacyjnej na nowe czasy, wyzwania i zagrożenia.
  • Rola i zadania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych (POIN) oraz Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych (SOIN) w trwającej IV rewolucji przemysłowej.
  • Problemy i sprawdzone rozwiązania obiegu dokumentów niejawnych.
  • Kancelarie tajne – praktyczne uwagi ich funkcjonowania.
  • Kulisy, mity i prawdy uzyskiwania Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego (ŚBP).
  • Ochrona informacji niejawnych w wymianie międzynarodowej.
  • Organizacja i przeprowadzanie wewnętrznych kontroli stanu ochrony informacji niejawnych.
  • Innowacyjność ochrony informacji niejawnych.

  Europejska i krajowa reforma prawa ochrony danych osobowych

  • Dorobek 20-lecia obowiązywania prawa ochrony danych osobowych w Polsce.
  • Jakie będą nowe standardy ochrony danych osobowych?
  • Jaka będzie skuteczność systemu ochrony danych osobowych?
  • Z praktyki zespołu audytorów – ochrona danych osobowych dziś i po rozpoczęciu obowiązywania Rozporządzenia unijnego.
  • Nowe wymagania stawiane przed inspektorami ochrony danych.
  • Obowiązki oraz uprawnienia inspektora danych osobowych na gruncie nowych przepisów RODO.
  • Czy dzisiejszy ABI, to jutrzejszy inspektor ochrony danych?
  • Jak nowe unijne prawo wpłynie i wpływa już na wykonywanie funkcji ABI?
  • Przewidywane relacje/współpraca inspektora ochrony danych z administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym, a także organem nadzorczym.
  • Pracodawca w przededniu reformy prawa ochrony danych osobowych.

  Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych

  • Standardy w systemach bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  • Uruchomienie systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.
  • Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa (SWB) oraz Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) – praktyczne porady opracowania dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  • Akredytacja bezpieczeństwa teleinformatycznego – zasadnicze zmiany wprowadzone w 2016 roku.

  Ochrona informacji prawnie chronionych

  • Bezpieczeństwo informacji w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym opartym na wiedzy, wzrost czy spadek zagrożeń i dlaczego?
  • Tajemnica przedsiębiorstwa, handlowa i giełdowa – filary bezpieczeństwa biznesowego i rozwoju gospodarczego kraju.
  • Ochrona informacji i danych osobowych w umowach z kontrahentami – zabezpieczenia prawne i organizacyjne.
  • Kto tak naprawdę dba i chroni informacje biznesowe?
  • Jaki jest stan wiedzy prezesów i dyrektorów o ochronie informacji?
  • Kto i kiedy wdraża tajemnicę przedsiębiorstwa – jakie zyski, a jakie straty?
  • Czy ochrona informacji to tylko koszty, czy też zaplanowana inwestycja?

  Nowoczesne techniki i technologie bezpieczeństwa informacyjnego

  • Ranga i znaczenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001).
  • Integracja systemów zabezpieczenia technicznego, elektronicznego i organizacyjnego – fundament budowy innowacyjnego systemu bezpieczeństwa.
  • Efektywność i zagrożenia procesu przetwarzania informacji – sprawdzone techniki zarządzania obiegiem informacji prawnie chronionych.
  • Nowe zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego – kradzież tożsamości, Internet rzeczy, bezpieczeństwo urządzeń mobilnych.
  • Zabezpieczeń pomieszczeń przed podsłuchem i elektromagnetycznym ulotem informacji.
  • Pokaz i prezentacja urządzeń i rozwiązań organizacyjnych dla zapewnienia bezpiecznego poziomu ochrony informacji i danych osobowych.

  Zagrożenia terrorystyczne i cyberzagrożenia

  • Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022 – główne założenia i cele.
  • Procedura uzgadniania planu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym – ogólne założenia i praktyczne uwagi.

  Atrakcją drugiego dnia Kongresu będzie zwiedzanie w czasie wolnym Twierdzy Modlin.

  Plan panelowy Kongresu

  Zapowiedź Kongresu

  Nominacje do „Pierścienia Patrioty”.

 • PATRONAT:

  WSPARCIE:

 • Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie

  przyjazd w pierwszym dniu od godz. 12.00, o godz. 13.00 obiad, rozpoczęcie zajęć programowych o godz.14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim ok. godz. 14.00.

  Koszt uczestnictwa:

  wynosi od osoby: – 2100 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub – 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie. Wyjątek stanowi szkolenie jednodniowe, które jest bez noclegu. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

  Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2016 i 2017 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

  Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

  Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

  Miejsce Kongresu:

  GREEN PARK CONFERENCE CENTRE

  ul. Wyzwolenia 63

  05-140 Serock

  Dojazd komunikacją publiczną: z Warszawy z Dworca Zachodniego (dworzec PKS) – autobusem w kierunku: Pułtusk, Ciechanów, Ostrołęka, Popowo. Najbliższy przystanek „przy rondzie” – ok. 1200 m od obiektu.

 • Imię i nazwisko uczestnika (wymagane):

  Nazwa Szkolenia (Proszę wpisać nazwę szkolenia):

  Data Szkolenia (Proszę wpisać datę szkolenia):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Firma:

  Dane do faktury (adres, NIP lub adres zamieszkania uczestnika prywatnego):

  Stanowisko:

  Pokój:

  Zniżki:

  Oświadczam, że szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

  Dodatkowe uwagi:

  Dodatkowi uczestnicy: (Proszę oddzielać osoby przecinkami)

  Imię i Nazwisko: Numer telefonu: Adres E-mail: Pokój 1-osobowy: Pokój 2-osobowy:


 • Plan panelowy Kongresu
  Karta zgłoszenia

  Materiały Kongresowe:

  CZY JESTEŚ GOTOWY NA RODO? REFORMA PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

  1-Reforma-przepisow-o-ochronie-danych-osobowych

  2-Nowe-podejscie-do-ochrony-danych-osobowych

  3-Zakres-przewarzanych-informacji

  4-Nowe-obowiazki-informacyjne

  5-Uprawnienia-osob,-ktorych-dane-dotycza

  6-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych

  7-Zabezpieczenia

  8-Dokumentacja-przetwarzania-danych

  9-Privacy-by-design-i-Privacy-by-default

  10-Ocena-skutkow-dla-ochrony-danych 11-Dane-osobowe-dzieci

  11-Dane-osobowe-dzieci

  12. Automatyczne przetwarzanie danych oparte na profilowaniu

  13. Naruszenia ochrony danych

  14. Inspektor ochrony danych (obecnie ABI)

  15. Transgraniczne przetwarzanianie danych

  16. Powierzenie danych

  17. Podnoszenie wiedzy na temat ogólnego rozporządzenia

  Z PRAKTYKI ZESPOŁU AUDYTORÓW – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DZIŚ I PO ROZPOCZĘCIU OBOWIĄZYWANIA ROZPORZĄDZENIA UNIJNEGO

  PORADNIK DLA ABI – PRZYSZŁYCH INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH

  SYSTEM SZYFROWANIA ROZMÓW

  ZABEZPIECZENIE POMIESZCZENIA PRZED ULOTEM INFORMACJI

  EFEKTYWNE ZABEZPIECZANIE ROZMÓW PRZED PODSŁUCHEM

  AKTUALNE ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI

  NOWA STRATEGIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA RP

  STRATEGIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA RP NA LATA 2017-2022

  NOWE TECHNOLOGIE BILANS ZYSKÓW I STRAT

  SZTUCZNA INTELIGENCJA W BIZNESIE

   

   

   

Udostępnij: