Dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym KSOIN