Bierzemy udział w uzgodnieniach międzyresortowych, konsultacjach i opiniowaniu projektu ustawy