Będzie nowe odznaczenie dla osób, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości  ma być dowodem wdzięczności i wyrazu szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu. Ma być odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym żyjącym obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021.

Zgodnie z projektem wpisuje się w inicjatywę narodowych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości, które mają potrwać do 2021 roku. 

Medalem będą odznaczane wszystkie osoby, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Polski, i które wykazały się nienaganną służbą publiczną – cywilną lub wojskową, walczyły o niepodległość Polski, działały na rzecz przemian demokratycznych, wykazały się aktywną działalnością zawodową i społeczną, a także na polu nauki, literatury i sztuki. Odznaczenie będzie nadawane zarówno kombatantom i osobom działającym na rzecz przemian demokratycznych, jak i przedstawicielom młodego pokolenia. Medal będą mogli otrzymać też posłowie i senatorowie, urzędnicy państwowi i samorządowi, ale także przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, przedsiębiorcy i pracownicy różnych branż.

Zgodnie z ustawą o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości nowe wyróżnienie będzie nadawane przez prezydenta z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów. Ustawa przewiduje, że odznaką Medalu jest okrągły, srebrzony i oksydowany medal o średnicy 35 mm, o powierzchni sugerującej falującą flagę, z umieszczonym pośrodku wizerunkiem stylizowanego ukoronowanego orła wznoszącego skrzydła, wspartego na sfalowanej w płaszczyźnie wstędze z majuskułowym wklęsłym napisem „POLONIA REDIVIVA” („Polska Odrodzona”). Na odwrotnej, gładkiej stronie umieszczone są wypukłe inicjały Rzeczypospolitej Polskiej „RP” nad datami „1918” i „2018”, ujęte stylizowanymi liśćmi wawrzynu i dębiny z owocami, z przewiązką krzyżową u dołu. Medal zawieszony jest na niebieskiej wstążce.

 

 

 

 

Źródło:http://www.tvn24.pl

 

 

Udostępnij: