Zebranie Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu KIG 

W dniu 7 lutego w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej odbyło się spotkanie noworoczne i posiedzenie członków Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu  Krajowej Izby Gospodarczej. Zebranych powitał Prezydent uczelni dr inż. Waldemar Gajda oraz Przewodniczący Komitetu Tadeusz Koczkowski.

Pan Prezydent przybliżył działalność i kierunki kształcenia w Warszawskiej Szkole Zarządzania, a Dziekan uczelni prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka wygłosił referat na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Po krótkich wystąpieniach władz uczelni głos zabrał Przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej Tadeusz Koczkowski, który przedstawił założenia i program obrad II Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu. https://kongresbezpieczenstwabiznesu.swbn.pl

Podczas  spotkania przedstawiona została także informacja o możliwości udziału członków Komitetu i mediów w Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa – EUROPOLTECH. 

Po wystąpieniach merytorycznych przyjęto nowych członków w skład Komitetu. Nowymi członkami zostali: Barbara Jończyk – Prezes Europejskiego Forum Przedsiębiorczości oraz Bogdan Węgrzynek – Prezydent  Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, inicjatora programu POLSKA 3.0. 

Nasze zebranie zaszczyciła swoją obecnością Angelika Jarosławska – Koordynatorka Projektu POLSKA 3.0 oraz Janusz Jarosławski –  autor książki „Bagnety Wojska Polskiego 1918-1939”.

Udostępnij: