Zespół Doradców KSOIN i SWBN

Miło nam poinformować, iż powołaliśmy Zespół Doradców Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych i Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego składający się z wybitnych autorytetów ochrony informacji, obronności państwa, bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego kraju.
Jego zadaniem będzie między innymi opiniowanie działań statutowych Stowarzyszeń, a w szczególności dotyczących programów organizowanych konferencji, forów, kongresów, udziału w branżowych targach (MSPO, Europoltech, Securex, Balt Military Expo i Targi Logistyki Służb Mundurowych), wyrażanie opinii co do kandydatów do nagrody „Laur Innowacyjności w Ochronie Informacji”, „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”, „Lider Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych”,„Wyróżnienia dla wiodącego Pionu Ochrony”, inicjowanie i stymulowanie nowych projektów badawczo – naukowych i edukacyjno – szkoleniowych w tematycznym zakresie zainteresowań KSOIN i SWBN.
prof. dr hab. Henryk Ćwięk
Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa
Akademii im. J. Długosza w Częstochowie
prof. dr hab. Stanisław Hoc
Kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Jan Ilczuk
Kierownik Zakładu Zakład Elektroceramiki i Mikromechatroniki
Uniwersytetu Śląskiego
dr Krzysztof Janik
b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
prof. dr hab. Jerzy Konieczny
Kierownik Pracowni Kryminalistyki  Uniwersytetu Opolskiego
prof. nadzw. dr. hab. inż. Leszek F.Korzeniowski
Prezes European Association For Security
prof. dr hab. Mariusz Kubiak
Zakład Bezpieczeństwa Państwa i Reagowania Kryzysowego
Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach
dr Paweł Litwiński
Adwokat, Instytut Allerhanda
płk dr Dobrosław Mąka
Ekspert bezpieczeństwa informacji
prof. nadzw. dr hab. płk rez. Mirosław Minkina
Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
oraz Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego
i Studiów Strategicznych
Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach
prof. dr hab. Zbigniew Siemiątkowski
b. Szef Agencji Wywiadu, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Jan Widacki
Adwokat, Członek Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Sławomir Zalewski
b. Radca w Kancelarii Prezesa RM,
pracownik naukowy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Udostępnij: