Przygotowujemy się do obrad XIV Kongresu

W dniach 13-15 czerwca 2018 r. zapraszamy na XIV KONGRES OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, BIZNESOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH.

Obrady odbędą się Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku.

 Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem w Polsce odbywającym się nieprzerwanie od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

XIV Kongres to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych osobowych oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.

Obrady Kongresu kierujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, ABI/inspektorów, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką.

W związku z reformą europejskiego i krajowego prawa ochrony danych osobowych, nadamy wyjątkowego znaczenia nowym regulacjom prawnym i przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach i urzędach poświęcając temu problemowi jeden dzień obrad.

TEMATYKA KONGRESU

 1. Bezpieczeństwo narodowe, a ochrona informacji niejawnych.
 2. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, wojna hybrydowa, dezinformacja i propaganda.
 3. Służby specjalne państwa i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji.
 4. Architektura Informacyjna państwa i jej wpływ na bezpieczeństwo systemów danych.
 5. Zarządzanie wiedzą i kulturą organizacyjną w systemie ochrony informacji niejawnych.
 6. Dobre praktyki ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.
 7. Bezpieczeństwo informacji biznesowych, zwłaszcza prawnie chronionych, realne zagrożenia.
 8. Znaczenie nowej (polskiej) ustawy o ochronie danych osobowych, główne zmiany i nowości.
 9. Wdrażamy RODO – podpowiedzi, uwagi i praktyczne przykłady.
 10. Debata nt. stanu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO i nową ustawą.
 11. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych.
 12. Cyberzagrożenia i ich wpływ na funkcjonowanie firm, instytucji i bezpieczeństwo obywateli.
 13. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i sporządzanie planów zagrożeń terrorystycznych. 
 14. Inwigilacja w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym opartym na wiedzy.
 15. Jawne i niejawne (dozwolone i zabronione) zdobywanie informacji.
 16. Innowacyjność i nowe technologie Industry 4.0 w ochronie informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych.
 17. Debata Prezydencka na temat ochrony informacji i danych osobowych z uwzględnieniem ustawy o jawności życia publicznego w urzędach administracji samorządowej.

Zachęcamy do zapisów na obrady i zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej wydarzenia.

http://kongresochronyinformacji.ksoin.pl/

Udostępnij: