Zapraszamy na Wieczornicę Patriotyczną, zebranie sprawozdawcze i spotkanie opłatkowe